Atbildes, kuras tu meklē
Valodas vingrotava
Spēle 5.-12. klašu skolēniem
Noskaidro, cik veikls valodas vingrotājs esi!
SPĒLĒ
Līdz startam
803
stunda(s)
8
minūte(s)
49
sekunde(s)
IESILDIES
Kā piedalīties
1 2 3 4 5
Reģistrējies
spēlei
Piedalies
3 spēles kārtās
Atbildi uz
jautājumiem
Seko līdzi
rezultātiem
Saņem
balvas
Sākot ar 13. februāri, ienāc letonika.lv/vingrotava un reģistrējies spēlei Piedalies 3 spēles kārtās: februārī, martā un aprīlī Letonika.lv atrodi atbildes uz jautājumiem par latviešu valodu un literatūru Seko līdzi savam un savas skolas rezultātam Apbalvosim labākos individuālos spēlētājus, aktīvāko klasi un skolu
Spēles norise
Reģistrējies
no 13. februāra
Apbalvojam
februāra
laureātus
Apbalvojam
marta
laureātus
Apbalvojam
aprīļa
laureātus
februāris marts aprīlis maijs
Spēlē
1. kārtu
13.-28. februāris
Spēlē
2. kārtu
13.-31. marts
Spēlē
3. kārtu
13.-30. aprīlis
Spēles
nobeigums un
apbalvošana
Balvas
Mēneša
vingrotāji
Sparīgākā
klase
Atlētiskākā
skola
Vingrošanas
lielmeistars
Katras kārtas 3 labākie
spēlētāji saņems biļeti
2 personām
kinoteātra Multikino
apmeklējumam
Spēles noslēgumā
aktīvākajai un gudrākajai klasei
dāvināsim enerģijas lādiņu -
lielu kasti ar gardo Karl Fazer
Travel šokolādi
Erudītākā skola iegūs
zinību resursa letonika.lv,
žurnālu Ilustrētā Junioriem un
Ilustrētā Pasaules Vēsture
gada abonementus
Spēles uzvarētājs
iegūs Tildes Biroja gada
abonementu un studijas
Jump in apmeklējuma
dāvanu karti 5 personām
Spēles atbalstītāji
Iesildīšanās vingrinājums
6 "pielaikojami" sinonīmi
15 625 dzejas varianti
Kurš patīk Tev?
6 rindiņas no darba "Eža kažociņš"
Izvēlies sinonīmus! Vai vari kā Plūdons?

Ežuls dukā nebij stiprs,
Tomēr garā jestrs un ņiprs,
Dūšīgs tēvam līdzi rullēt,
Bimbas maukt un putnus saukt;
Tikai negrib zelt ne drusku, —
Kur tu liksi tādu tūļu?
Sinonīmi atrasti letonika.lv Sinonīmu vārdnīcā
Apskati oriģinālversiju letonika.lv Lasītavā