Atbildes, kuras tu meklē
Valodas vingrotava
Spēle 5.-12. klašu skolēniem
Noskaidro, cik veikls valodas vingrotājs esi!
2. KĀRTA IR SĀKUSIES! 1. KĀRTAS REZULTĀTI
Līdz startam
803
stunda(s)
8
minūte(s)
49
sekunde(s)
IESILDIES
Kā piedalīties
1 2 3 4 5
Reģistrējies
spēlei
Piedalies
3 spēles kārtās
Atbildi uz
jautājumiem
Seko līdzi
rezultātiem
Saņem
balvas
Sākot ar 13. februāri, ienāc letonika.lv/vingrotava un reģistrējies spēlei Piedalies 3 spēles kārtās: februārī, martā un aprīlī Letonika.lv atrodi atbildes uz jautājumiem par latviešu valodu un literatūru Seko līdzi savam un savas skolas rezultātam Apbalvosim labākos individuālos spēlētājus, aktīvāko klasi un skolu
Spēles norise
Reģistrējies
no 13. februāra
Apbalvojam
februāra
laureātus
Apbalvojam
marta
laureātus
Apbalvojam
aprīļa
laureātus
februāris marts aprīlis maijs
Spēlē
1. kārtu
13.-28. februāris
Spēlē
2. kārtu
13.-31. marts
Spēlē
3. kārtu
13.-30. aprīlis
Spēles
nobeigums un
apbalvošana
Balvas
Mēneša
vingrotāji
Sparīgākā
klase
Atlētiskākā
skola
Vingrošanas
lielmeistars
Katras kārtas 3 labākie
spēlētāji saņems biļeti
2 personām
kinoteātra Multikino
apmeklējumam
Spēles noslēgumā
aktīvākajai un gudrākajai klasei
dāvināsim enerģijas lādiņu -
lielu kasti ar gardo Karl Fazer
Travel šokolādi
Erudītākā skola iegūs
zinību resursa letonika.lv,
žurnālu Ilustrētā Junioriem un
Ilustrētā Pasaules Vēsture
gada abonementus
Spēles uzvarētājs
iegūs Tildes Biroja gada
abonementu un studijas
Jump in apmeklējuma
dāvanu karti 5 personām
Spēles atbalstītāji
Nepagursti! Iesildies 2. kārtai!
Kamēr mēs apkopojam 1. kārtas rezultātus,
nezaudē formu, turpini vingrot!
Lasi fragmentu no darba "Dullais Dauka"!
Saliec pieturzīmes! Vai vari kā Sudrabu Edžus?

Bet uz jūru skatīties tas varēja, cik tīk ..... varēja arī brist viņā labi tālu.
Kaut jel spētu izbrist līdz tai vietai, kur debess velve nolaižas līdz ūdens
līmenim, tad redzētu ..... kas tur īsti ir aiz viņiem. Brīnums, kāpēc saule netika
nekad tālāk kā līdz zināmai strīpai ..... Un ja tur kas būtu priekšā! Tā vismaz tas
dzirdējis no tiem zvejnieku zēniem, kas tēviem bijuši līdzi ..... varot braukt, cik
tālu gribot — gaiss un ūdens, bet tā strīpa priekšā, cik tālu bijusi, tik tālu paliekot .....
Vai tā arī acu apmānīšana, ka laivas, jo tālāk tās tiek no malas, arvien jo vairāk
iegrimst jūrā ..... Kāpēc tās nepiesmeļas pilnas un nenomurd dibenā?