Atbildes, kuras tu meklē

Spēlētāju tops

VietaVārds, uzvārdsRezultāts
1Linards Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
2Gvido Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
3Sebastians Žudiē

Rīgas Purvciema vidusskola

12.84
4Janis Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
5Evija Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
6Ingūna Žurevska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
7Aiga Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
8Tatjana Rjazanova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
9Ilga Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
10Iveta Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
11Ļubova Šubņikova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
12Artis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.79
13Otilija Birina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
14Sandra Bērziņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
15Kristers Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
16Anna Volkovicka

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
17Jānis Pavārnieks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
18Ilze Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
19Gaida Pavārniece

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
20Livija Kikuste

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
21edijs krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.78
22Laine Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.78
23larisa ļeonova

Apes bibliotēka

12.78
24Lidija Grāpīte

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
25Ināra Anspoka

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.78
26Māra Troska

Apes bibliotēka

12.77
27Justīne Kalniņa

Apes bibliotēka

12.77
28ervins berzs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.77
29Mudīte Ruska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
30Indra Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
31Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.77
32vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.77
33Andis Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.77
34Ilmārs Ruskis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
35Guna Bramane

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
36Kārlis Brusbārdis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
37Elizabete Marta Bērziņa

Apes bibliotēka

12.76
38Biruta Apsīte

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
39Ritvars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.76
40Velta Onzule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
41Rihards Striks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
42Zinta Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
43Aelita Biķerniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
44niks krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
45laura gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.76
46Mārcis Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Vecpiebalgas vidusskola

12.76
47Stepans Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
48Kristaps Pastars

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
49Dace Karlsone

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
50Anita Prodniece

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
51Jurģis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
52Žanete Kaufmane

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
53Lolita Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
54Dzintars Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
55Līga Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
56Marija Indāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
57Olga Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
58Adriāns Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
59Santa Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
60Monvids Danenbergs

Apes bibliotēka

12.75
61Varvara Jegorova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
62peteris pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
63Mārtiņš Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
64Janīna Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
65Andra Kaktiņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.75
66Elza Elksnīte

Apes bibliotēka

12.75
67kristaps Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.75
68Madara Maslova

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.75
69Dzintars Graudiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
70Ievina Lūse

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
71Jeļena Kreminska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
72Rita Vecvagare12.75
73Gunita Grauda

Apes bibliotēka

12.75
74Agrita Leite

Apes bibliotēka

12.75
75Ivars Zitners

Durbes pilsētas bibliotēka

12.75
76Mudīte Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.75
77Zigmunds Zeltiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
78alma kore

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
79agris deks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
80Maruta Brice

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
81Aīda Bēziniņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
82Rolands Sergēvičs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
83velga Strupka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
84Ilva Sāre

Apes bibliotēka

12.74
85Irēna Vadapāla

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
86Diāna Matuļone

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
87Žanna Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
88Aiva Grauduma

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
89Ernests Zalāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.74
90Dzintra Balode

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.74
91Evita Žvinkle

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
92Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
93Sarmīte Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
94Janīna Metlāne

Ogres Centrālā bibliotēka

12.74
95Jānis Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
96Gunta Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
97Agnese Cekule

Apes bibliotēka

12.74
98Sintija Buša

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Liezēres pamatskola

12.74
99Dzintars Dzenis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
100Vita Stepanoviča

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
101Ineta Lesina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
102Guntars Valainis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
103Aina Mūrniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
104Lelde Gabranova

Apes bibliotēka

12.74
105Laimdota Ozolina

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
106agris reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
107Maruta Orbidāne

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
108Zane Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
109Dace Madalāne

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
110Līva Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
111Ērmane Anita

Apes bibliotēka

12.74
112Līva Luriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
113Irīda Mizuka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
114Gunta Tola

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
115Fredis Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
116Pēteris Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
117Ineta Miklucāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
118Vera Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
119Edgars Smirnovs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
120Aigars Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
121Līga Uļģe

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
122Mirdza Cīrule

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
123Selga Liepkāja

Apes bibliotēka

12.73
124baiba reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
125Eliza Puriņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.73
126Anita Harju

Apes bibliotēka

12.73
127Ārija Ozola

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
128Jana Vozņesenska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
129Guna Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
130Guntars Lācītis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.73
131Goba Voldemārs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
132Ziedīte Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

12.73
133zane smilga

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
134Andris Miklucāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
135Evija Mūrniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.73
136Andis Saulītis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
137Laima Podvinska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
138Inga Strauta

Apes bibliotēka

12.73
139Emma Ritiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
140Ieva Sarma

Apes bibliotēka

12.72
141Ivars Peterlevics

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
142Irēna Meistere

Apes bibliotēka

12.72
143Imants Kuziks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
144Anita Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.72
145Evija meluškāne12.72
146Ludis Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.72
147Marko Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
148raivis toms

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
149artis cielava

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
150Andris Matvejenko

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
151Maksims Bondarevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.72
152rita burbo

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
153Imants Bunga

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
154Solvita Pormale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.72
155Elita Dūmiņa

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.72
156Ilona Lacite

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
157Irina Piterāne

Apes bibliotēka

12.71
158Jegors Gorbans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.71
159Sanita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
160Kristīne Gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.71
161Aija Brante

Apes bibliotēka

12.71
162Alise Broka

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.71
163Elita Ozola

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
164Jana Čākure

Valkas novada Centrālā bibliotēka

12.71
165Dagnija Sadovska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
166Irēna Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
167Svetlana Bērziņa

Ogres Centrālā bibliotēka

12.71
168Kārlis Marks Konoščenoks

Apes bibliotēka

12.71
169Gita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
170Ilga Kodore

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.71
171armands birskis

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
172Gita Jermoļenko

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
173Mareks Cakuls

Rīgas Centrālā bibliotēka

12.71
174MARUTA VEINBERGA

Apes bibliotēka

12.71
175Dainis Mihailovs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.71
176Ilzīte Griķe

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.71
177Armando Zujevs

Apes bibliotēka

12.71
178Anita Ormane

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
179Andris Matuļonis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
180Ilze Jakobsone

Apes bibliotēka

12.7
181Arturs Kaufmanis

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.7
182Daiga Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
183Diāna Berovska

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
184santa pilskalne

Apes bibliotēka

12.7
185Līga - Rudīte Kleina

Apes bibliotēka

12.7
186Valda Rusinska12.7
187Lāsma Mazjāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
188raivis anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
189Agris Trukšāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
190Olga Kunceviča

Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka

12.7
191Ilma Kamkovska

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
192renārs Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.7
193Iveta Gasiņa

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
194Iveta Ratsepa

Apes bibliotēka

12.7
195sandra peterlevica

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
196Evija Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
197Zaiga Roze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
198Vita Soikāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
199Dzintars Mažors

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
200ugis juhnevic

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
201Anastasija Jerohina

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.69
202Arnis Cankalis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
203Ligita Ilgavize

Apes bibliotēka

12.69
204Ingrīda Liepiņa

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.69
205toms birsaks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
206Maija Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
207Eva Jankovska12.69
208Rudīte Valtere

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
209Zanete Kaufmane

Aizputes pilsētas bibliotēka

12.69
210Ance Grauda

Apes bibliotēka

12.69
211Elīza Kabakova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
212Gunta Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
213Lilita Grietane

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
214Liene Ābolkalne

Apes bibliotēka

12.69
215Sandis Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
216Līga Sondore

Varakļānu tautas bibliotēka

12.69
217Zinaīda Proško

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
218Laura Otsone

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
219Elīna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
220Kristaps Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.69
221Ārijs Ormanis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
222Anda Krima

Daukstu pagasta bibliotēka

12.69
223Ilona Miezīte

Apes bibliotēka

12.69
224Ligita Gulbe

Apes bibliotēka

12.69
225Aina Pabērza

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
226vera otiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
227Raivis Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
228Selga Kauliņa

Apes bibliotēka

12.69
229vIKTORIJA Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
230Dita Laicena

Apes bibliotēka

12.69
231Dairis Smirnovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
232Daiga Bojāre

Apes bibliotēka

12.69
233Ļubova Laputa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
234Viktorija Paunina12.68
235Laura Stabulniece12.68
236Jānis Ērmanis

Apes bibliotēka

12.68
237Aija Pīrāga

Zaņas pagasta bibliotēka

12.68
238Zinaīda Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
239Gunta Ļuļe

Apes bibliotēka

12.68
240Aldis Zalgauckis

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.68
241Anatolijs Indāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
242Juris Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
243Ritvars Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
244Sāra Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
245Sanita Mažore

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.68
246Madara Jakobsone

Apes bibliotēka

12.68
247Maija Timčenko

Apes bibliotēka

12.68
248Inese Muižniece

Apes bibliotēka

12.68
249Liene Buka

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.68
250Natālija Arsenoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
251ilgonis lūsa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
252Inga Skutele

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.68
253Sigita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
254Viktors Maslabojevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
255larisa Tuvikene

Apes bibliotēka

12.68
256Zaiga Pulkstene

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.68
257Inese Virse

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
258Gita Tauriņa

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
259kaspars Rieksts

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Amatas novada Drabešu sākumskola

12.67
260Janina Osipova

Apes bibliotēka

12.67
261Mārtiņš Laizāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.67
262Egija Gailīte

Apes bibliotēka

12.67
263Astra Pope

Apes bibliotēka

12.67
264Sandra Oto

Apes bibliotēka

12.67
265Dzintra Kremere

Zaņas pagasta bibliotēka

12.67
266Dina Meistere

Apes bibliotēka

12.67
267Anete Zacesta

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.67
268Sintija Vanaga

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.67
269Sarmīte Lāce

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
270Aleksandrs Sablins

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
271Juris Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.67
272Valdis Lesiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.67
273Raivo Kesenfelds

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
274Emīls Bramanis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
275Iveta Ikauniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
276Dzidra Birkule

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.67
277Lidija Soboļeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
278Laura Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
279Kristine Karamiševa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
280Reinis Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
281Iveta Gasiņa12.66
282Ligita Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
283valija Miezīte

Apes bibliotēka

12.66
284Diana Eriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
285Galina Sablina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.66
286Indra Cimdiņa

Apes bibliotēka

12.66
287Līga Zaķe

Apes bibliotēka

12.66
288Alise Stulpāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
289Aigars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
290Aivars Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
291Zane Caune

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
292Maija Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Preiļu 1. pamatskola

12.66
293Baiba Vadone

Apes bibliotēka

12.66
294inese meija

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
295Jānis Paegle

Durbes pilsētas bibliotēka

Ata Kronvalda Durbes vidusskola

12.65
296Elīna Ķēniņa

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.65
297Inga Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
298Laimdota Ostrovska

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.65
299Vineta Meļihova

Apes bibliotēka

12.65
300Elīna Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
301Ēriks Orbidāns

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.65
302janis orlovs

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
303kaspars vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
304Kristīne Rulle

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.65
305Eduards Grandavs

Rendas pagasta bibliotēka

12.65
306astra rubezniece

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
307Kristīne Kristīne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
308Rita Peipiņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.65
309Alens Kaklvāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
310adolfs vaitkus

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
311Elīza Zalgacka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
312Kate Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.65
313Oksana Spirka

Zeltiņu bibliotēka

12.64
314Maruta Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.64
315Ivars Lavrinovičs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
316Ilga Āboliņa

Apes bibliotēka

12.64
317Līga Gūtmane

Durbes pilsētas bibliotēka

12.64
318Edgars Vidzis

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.64
319Aiva Zaķe

Apes bibliotēka

12.64
320lauma Zālīte

Apes bibliotēka

12.64
321Liksma Dzelme

Ogres Centrālā bibliotēka

12.64
322Rita Bronka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
323Andrejs Cirmans

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
324Dita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
325Inga Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
326Rita Ose

Rendas pagasta bibliotēka

12.64
327Kristers Rjačenskis

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Stāķu pamatskola

12.64
328valda bulina

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
329Kristīne Gruznova

Apes bibliotēka

12.63
330Gaļina Sabļina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.63
331Indra Grandava

Rendas pagasta bibliotēka

12.63
332Ilona Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.63
333Evelīna Rence

Apes bibliotēka

12.63
334valda niedola

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
335Lauma Palkavniece

Apes bibliotēka

12.63
336Virgenijs Pileckis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
337Daiga Elksnīte

Apes bibliotēka

12.63
338Kārlis Pops

Apes bibliotēka

12.63
339Līva Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.63
340Aiga Smule

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.63
341Iveta Indriksone

Apes bibliotēka

12.63
342peters veretelniks

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
343Edīte Dauškane

Apes bibliotēka

12.62
344Sanita Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
345darta baumane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
346Eriks Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
347Inga Gluzge

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
348Einārs Čodars

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

12.62
349Ivars Novožilovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
350marite fjodorova

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
351Emīls Elksnītis

Apes bibliotēka

12.62
352ilmars driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.62
353Dina Semjonova

Apes bibliotēka

12.62
354Inna Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.62
355inese taure

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
356mairis pujiņš

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.62
357Dita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
358Eva Valpētere12.61
359Sabīne Šuhrati

Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēka

Eiropas Tālmācības vidusskola

12.61
360Anda Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

12.61
361Svetlana Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
362Einārs Lavrovs

Apes bibliotēka

12.61
363Gunta Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
364raivis driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.61
365Eva Kondavniece

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
366Alīna Zīle

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.61
367Agita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
368kristers zāģeris

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Gulbenes 2. vidusskola

12.61
369liga znatnaja

Zaņas pagasta bibliotēka

12.6
370Vilnis Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
371Aivars Štrauss

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.6
372arturs žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
373Laura Smirnova

Umurgas bibliotēka

12.59
374Madars Tjukša

Apes bibliotēka

12.59
375zigrida puce

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
376Ruta Cecere

Apes bibliotēka

12.59
377voldemars zepolds

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
378Aira Bumbiere

Rendas pagasta bibliotēka

12.59
379irena kepule

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
380inars puce

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
381inta andersone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
382Madara Matute

Rendas pagasta bibliotēka

12.58
383Vija Staune

Daukstu pagasta bibliotēka

12.58
384Sintija Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.58
385daiga gredzena

Zaņas pagasta bibliotēka

12.58
386Silvija Balana

Rendas pagasta bibliotēka

12.58
387Zigurds Konovalovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.58
388haris vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.58
389Jānis Sīlis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.58
390Uldis Ķēniņš

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.58
391Benita Štrausa

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
392Igors Dzedonis

Apes bibliotēka

12.57
393Laura Pope

Apes bibliotēka

12.57
394Ilze Bojane12.57
395Maija Tehnenko

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.57
396Dana Lipenite

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.57
397janis garbens

Zaņas pagasta bibliotēka

12.57
398Guntars Udrass

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.57
399Biruta Varslavāne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
400SILVIJA KURME

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.57
401ilona driksne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
402Lauris Rapkausks

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
403Inga Grūnvalde

Rendas pagasta bibliotēka

12.57
404Laura Dūna

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.57
405Laura Ose

Ogres Centrālā bibliotēka

12.57
406Dzintra Goldberga

Rendas pagasta bibliotēka

12.57
407Anta Klints12.56
408Agita Opincāne

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

12.56
409JĀNIS Šurma

Skrundas pilsētas bibliotēka

12.56
410Evelīna Nagliša

Mežotnes pamatskola

12.56
411Ausma Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

12.56
412Iveta Šķepaste

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka

12.56
413Inese Ķeviša

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.56
414Inguna Baško

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.56
415Madara Vītola12.56
416Inta Guļevska

Rendas pagasta bibliotēka

12.56
417Iveta Gureviča

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.56
418Kristaps Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.56
419Roberts Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.56
420Agnessa Murina

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.56
421Mārtiņš Cīrulis

Zeltiņu bibliotēka

12.56
422Elita Juberte

Ogres Centrālā bibliotēka

12.55
423Jevģenijs Dmitrijevs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.55
424liga zemīte12.55
425elga freimane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.55
426Emma Malahovska

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.55
427Dzintra Cepuríte

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.55
428Elīna Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

12.55
429Guntis Zvejnieks12.55
430Jana Balode

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
431Vineta Grīnīte

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
432Aija Rubļevska

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.55
433Līga Štokmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.55
434Māris Kļaviņš

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.55
435janis jonus12.54
436Ilja Piskunovs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.54
437Ingūna Kļaviņa

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.54
438Dace Bergmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
439Mirdza Grablovska

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
440Elga Ziediņa12.54
441Uģis Vīgants

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
442Karmena Ulpe

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka

12.54
443Miervaldis Feldmanis

Skrundas pilsētas bibliotēka

12.54
444Ināra Valpētere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.54
445Ērika Purviņa

Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka

12.54
446Inese Lindermane

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
447JOLANTA LIPSKA

Rendas pagasta bibliotēka

12.54
448Marta Vanaga

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.54
449Juris Kalniņš

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.54
450Vita Frijāre

Rendas pagasta bibliotēka

12.53
451Zigrīda Bikmane

Valles pagasta Valles bibliotēka

12.53
452Marija Bitāne

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.52
453zigmars ronis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.52
454Indulis Pētersons

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.52
455Aldis Tribockis

Ogres sākumskola

12.52
456Gita Imangulova

Rendas pagasta bibliotēka

12.52
457Kristīne Vidže

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.52
458Jolanta Barovska

Ogres sākumskola

12.52
459Didzis Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.52
460Iveta Jēkabsone

Rendas pagasta bibliotēka

12.52
461Ints Guļevskis

Rendas pagasta bibliotēka

12.51
462Sarmīte Apine

Apes bibliotēka

12.51
463Inara Ose

Ogres Centrālā bibliotēka

12.51
464Iveta Čodare

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

12.51
465Elīna Nagliša12.51
466Anna Liepa

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Pārdaugava"

12.51
467daiga kramina

Zaņas pagasta bibliotēka

12.5
468Ilze Rudlapa

Rendas pagasta bibliotēka

12.5
469Tomass Galvāns

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.5
470liga krausa

Zaņas pagasta bibliotēka

12.5
471Valentīna Laizāne

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.5
472Artūrs Areščenko

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.5
473Aija Ozola

Ogres Centrālā bibliotēka

12.49
474Vēsma Strautniece

Rendas pagasta bibliotēka

12.49
475Marīte Daukste

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.49
476agnese kuba

Zaņas pagasta bibliotēka

12.49
477Jāzeps Šaršūns

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.49
478Jefrosinija Vaščenko

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.48
479alans meskauskis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.48
480Jolanta Vonda

Rendas pagasta bibliotēka

12.48
481Inese Krima

Daukstu pagasta bibliotēka

12.48
482Sigita Freimane

Rendas pagasta bibliotēka

12.48
483Iveta Mičule

Preiļu novada Līču bibliotēka

12.48
484Raivis Rasčevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.47
485astrida rone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.47
486Ilga Pētersone

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.47
487marite formulevica

Zaņas pagasta bibliotēka

12.47
488Mairis Rascevskis

Preiļu novada Pelēču pagasta bibliotēka

12.45
489Valentīna Muižniece

Rendas pagasta bibliotēka

12.45
490Inese Šteinerte

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

12.45
491Ilmārs Lauskis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.45
492ilga erlecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.44
493Igors Gurevičs

Jēkabpils galvenā bibliotēka

12.44
494Alekss Apsītis

Jēkabpils galvenā bibliotēka

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

12.43
495Inta Freiberga

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
496Iveta Rācināja

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

12.43
497Andra Vīgante

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
498Dace Skaboviča

Rendas pagasta bibliotēka

12.43
499Austra Ausmane

Rendas pagasta bibliotēka

12.42
500Baiba Šņore

Rendas pagasta bibliotēka

12.42