Atbildes, kuras tu meklē

Par vācu personvārdu atveides principiem

Ievads

Vācu personvārdu sarakstā apkopoti 1077 vācu personvārdu (vārdi un uzvārdi). Vācu personvārdu atspoguļošanā galvenokārt izmantoti reālu personu vārdi un uzvārdi, kas papildināti ar dzīves datiem un viņu darbības jomu. Sarakstā iekļauti starptautiski pazīstami zinātnieki, mākslinieki, politiķi, sportisti u. c. Piemēram, Vācijas sportistu sarakstā iekļauti visi olimpisko medaļu īpašnieki, aktieru sarakstā – Oskara balvas ieguvēji, zinātnieku un izgudrotāju saraksta veidošanai tika izmantoti vairāki avoti, tai skaitā datu bāze “Deutschlands Leuchten” (“Vācijas gaišākie prāti”).

Veidojot vācu personvārdu sarakstu tika izmantotas arī Latvijas padomju enciklopēdijā ietvertā informācija par ievērojamiem cilvēkiem no Vācijas, kā arī izdevums Meyers Lexikon.

Vācu personvārdu atveide veikta, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”, kā arī ‘’Norādījumiems par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā” (Rīga:Zinātne, 1967.g.)

Atveidojot minētos personvārdus latviešu valodā, tika izmantots galvenais citvalodu īpašvārdu lietošanas un rakstības princips, proti, citvalodu personvārdus latviešu valodā atveido atbilstoši to izrunai oriģinālvalodā un iekļauj latviešu valodas gramatiskajā sistēmā.

Izmantotie avoti

  1. Olimpisko spēļu medaļu ieguvēju no Vācijas leksikons: http://www.olympic.org/uk/athletes/athletes_uk.asp?Search=A)
  2. Oskara balvas ieguvēju saraksts (Vācija): http://www.welt-der-filme.de/website/academy/deutsche.html
  3. “Deutschlands Leuchten” (“Vācijas gaišākie prāti”) http://www.cos-mig.de/genies.html.
  4. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.-51., 52., 6.-101., 102. sējums (A-Ž). Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.-1988.
  5. Meyers Lexikon (jāprecizē).