Atbildes, kuras tu meklē

Autori

Baiba Ādamsone (personālijas), Aina Afanasjeva (zivsaimniecība), Diana Albina (mūzika), Andrejs Alksnis (astronomija), Vilnis Andrejsons (autoceļi), Agnis Andžāns (matemātika), Zane Apine (pilsētas, mode), Pēteris Apinis (bioloģija), Romāns Apsītis (tiesības), Muntis Auns (vēsture), Mārcis Auziņš (fizika), Vilnis Auziņš (fotogrāfija), Andrejs Bankavs (personālijas), Aldis Baums (informātika), Ilze Bernsone (jūrniecība), Imants Bērsons (fizika), Jānis Bērziņš (fizika), Jānis Bērziņš (vēsture), Valdis Bērziņš (vēsture), Ieva Betkere (muita), Juris Ciganovs (vēsture, personālijas), Saulvedis Cimermanis (etnogrāfija), Ingrīda Čēma (medicīna), Janīna Danusēviča (medicīna), Ilga Daube (personālijas), Raisa Deņisova (antropoloģija), Kristīne Ducmane (numismātika), Aldis Dūdiņš (labklājība), Ilmārs Dukulis (tehnika), Inita Dzelme (proves), Guntis Eberhards (jūras ģeoloģija), Imants Freibergs (fizika), Valdis Freidenfelds (apdrošināšana), Jānis Freimanis (ķīmija), Uldis Grāvītis (sports), Modris Greitāns (informātika), Vineta Grieķere (vide), Laima Grīnberga (faleristika), Jānis Gruntspeņķis (informātika), Ieva Gunne (farmakoloģija), Vija Hodireva (ģeoloģija), Velta Holcmane (arhitektūra), Andrejs Holcmanis (kultūras pieminekļi), Zinta Indriceva (aizsargājamās dabas teritorijas), Aina Ivane (personālijas), Aivars Jakovičs (reliģija), Mārīte Jakovļeva (vēsture, muižnieku dzimtas), Anda Jankava (zemes ierīcība), Ieva Jasinska (hidrometeoroloģija), Jānis Jaunbergs (astronomija), Lilita Jēkabsone (lietišķā māksla), Ēriks Jēkabsons (diplomātija), Juris Jelāgins (tiesības), Ligita Kalniņa (mode), Ansis Kalniņš (medicīna), Jānis Kalniņš (reliģija), Eleonora Kampare (labklājība), Daina Kārkliņa (pārtikas tehnoloģija), Aldis Kārkliņš (augsnes zinātne), Pēteris Keidāns (veterinārmedicīna), Valdis Keris (medicīna), Andris Klepers (ģeogrāfija), Jānis Klētnieks (personālijas), Voldemārs Kozuliņš (kokapstrāde), Andris Krēsliņš (siltumenerģētika, inženiersistēmas, organizācijas), Zaiga Krišjāne (ģeogrāfija), Aija Krūze (vēsture, personālijas), Janīna Kursīte (latviešu literatūra, mitoloģija, folklora), Jānis Lācis (medicīna), Dite Liepa (periodika), Lilija Limane (grāmatniecība), Marta Liepniece (dārzkopība), Lolita Lipinska (cirks), Ilze Loze (arheoloģija), Māra Markeviča (plastiskā māksla), Aivars Markots (ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi), Dace Markus (valodniecība), Tamāra Mazure (arhīvi), Daiga Mazvērsīte (mūzika), Aigars Miklāvs (jūrniecība), Ingūna Mīlgrāve (muzeji), Andrejs Mizis (biškopība), Ēvalds Mugurēvičs (vēsture), Dzintars Mūrnieks (būvniecība), Juris Noviks (būvniecība), Ieva Ose (arheoloģija), Jānis Osis (informātika), Žanete Ozoliņa (politoloģija), Oļģerts Parčinskis (veterinārmedicīna), Zane Pavāre (medicīna), Inta Pētersone (vēsture), Pārsla Pētersone( vēsture, muižas), Alfons Piterāns (botānika), Dainis Poziņš (ieroči, kaujas tehnika), Georgijs Poļakovs (patenti), Dzidra Puķīte (ģeogrāfija), Feliciana Rajevska (politoloģija), Normunds Riekstiņš (zivsaimniecība), Rūta Rinka (lietišķā māksla), Ildze Rodze (veterinārmedicīna), Inta Rozenšteine (transports), Inta Rozenvalde (politoloģija), Juris Rozenvalds (politoloģija), Baiba Rumba (mazie dzīvnieki), Andris Runcis (politoloģija), Zigurds Saliņš (mežsaimniecība), Kārlis Siļķe (ūdenssaimniecība), Ilmārs Slaidiņš (informātika), Zaiga Sneibe (tautas māksla), Andrejs Spektors (personālijas), Jānis Spīgulis (fizika), Valters Ščerbinskis (diplomātija), Maija Šēnfelde (ekonomika un finanses), Irēne Šneidere (vēsture), Jānis Štrauhmanis (kartogrāfija), Ilga Tālberga (personālijas), Ivars Tāle (fizika), Vitauts Tamužs (mehānika), Jānis Tervits (reliģija), Liena Teterovska (tautas māksla), Kārlis Timmermanis (enerģētika), Ēriks Tivums (balets), Ērika Tjūņina (personālijas), Roberts Trubka (veterinārmedicīna), Anita Tukiša (reliģija), Daina Vaivare (tiesības), Lilita Vanaga (etnogrāfija), Kaspars Vārtukapteinis (tehnika), Andrejs Vasks (arheoloģija), Dzidra Velce (zooloģija), Arnis Vīksna (personālijas), Ēriks Vīksna (diplomātija), Armands Vilciņš (ģeogrāfija), Valda Vilīte (lietišķā māksla), Ilgonis Vilks (astronomija), Anita Zariņa (ģeogrāfija), Guna Zariņa (antropoloģija), Marika Zelča (reliģija), Andris Zeļeņkovs (ieroči, bruņojums), Oskars Zīds (pedagoģija), Ansis Zīverts (hidroloģija), Aija Zviedre (mežkopība), Andrejs Zviedris (elektrotehnika), Aija Žīgure (statistika), Anna Žīgure (fotogrāfija)

Konsultanti

Sigma Ankrava, Juris Baldunčiks, Mārtiņš Dūdiņš, Ilgars Grosvalds, Pēteris Laķis, Aivars Leimanis, Ansis Leitass, Asnate Smeltere, Ritvars Sudārs, Pēteris Šķiņķis, Andris Šteinerts, Vitālijs Zelčs, Pēteris Zvidriņš