Atbildes, kuras tu meklē

Palīgs darbam ar igauņu-latviešu vārdnīcu

Kā tulkot vārdus no igauņu valodas latviešu valodā?

Lai meklētu igauņu valodas vārda (vārdu) tulkojumus, meklējamais vārds ir jāievada meklēšanas lodziņā un jāklikšķina uz lupas ikonas vai arī jāspiež taustiņš Enter uz tastatūras. Uz ekrāna tiks parādīts pilns meklēšanas rezultātu saraksts ar to šķirkļu nosauktiem, kuros meklētais vārds atrasts jebkurā šķirkļa vietā – nosaukumā vai izteicienos un piemēros. Lai atvērtu šķirkli, jāklikšķina uz attiecīgā šķirkļa nosaukuma rezultātu sarakstā.
Šķirkli var atvērt arī no kopējā šķirkļu saraksta, izvēloties vajadzīgo alfabēta burtu virs šķirkļu saraksta un ar ritjoslu pārvietojoties uz augšu vai uz leju pa šķirkļu sarakstu, vajadzības gadījumā pārejot pie nākamajiem šķirkļiem, klikšķinot uz saites "nākamie šķirkļi". Lai atvērtu šķirkli, jāklikšķina uz vajadzīgā šķirkļa nosaukuma šķirkļu sarakstā.

Kā ievadīt igauņu valodai raksturīgos burtus?

Pa kreisi no meklēšanas lodziņa atradīsit ekrāna tastatūras ikonu. Uz tās noklikšķinot, zem meklēšanas lodziņa tiks atvērta izvēlētajam tulkošanas virzienam atbilstošā ekrāna tastatūra, kuru varat izmantot, lai ievadītu igauņu valodas “īpašos” burtus, t.i., burtus ar diakritiskajām zīmēm.

Vai var atrast tulkojumu vārdiem locījumos?

Jā, vārdnīcā darbojas vārdu gramatisko formu atpazīšana. Tas nozīmē, ka varat meklēt igauņu valodas vārdus jebkurā locījumā; piemēram, meklējot “kuhja”, tiks atrastas divas pamatformas – “kuhjama” (latviski – “kraut, sakraut; mest, samest”) un “kuhi” (latviski – “kaudze, guba”).

Ko nozīmē vārdnīcā lietotie saīsinājumi un citas specifiskās zīmes?

Trejādas diakritiskās zīmes - gravis (̀ ̀ ), akūts aiz līdzskaņa (‘), akcenta zīme virs vai aiz patskaņa (‘) - raksturo igauņu valodas vārdu izrunas elementus. Salikteņu komponenti atdalīti cits no cita ar vertikālu līniju (|), piem.: kodu|maa, raud|tee. Numurs pie šķirkļa nosaukuma (cipars iekavās) apzīmē vārda locīšanas paradigmu, noklikšķinot uz šī numura, varēsim apskatīt locīšanas paraugu tipa vārdam, kas atbilst šķirkļa nosaukumam. Saīsinājumi šķirkļos ir izmantoti, lai parādītu arī citu specifisku informāciju, tādu kā lietojuma nozari, morfoloģisko informāciju u.c. (piemēram, adv – apstākļa vārds, dsk – daudzskaitlinieks, bot. – botānika).

Kā sakārtoti vārdi šķirkļu sarakstā?

Visi igauņu pamatvārdi (šķirkļi) doti alfabēta kārtā. Biežāk lietojamie salikteņu komponenti parādīti atsevišķi ar daudzpunkti šķirkļa priekšā vai aiz tā, piem.: eba ... ne ...; ebalahke — nelaipns. Vārdu formas, kas stipri atšķiras no pamatvārda, dotas savā vietā alfabētā ar norādi uz pamatvārdu, piem.: söe sk. süsi.