Atbildes, kuras tu meklē

Palīgs darbam ar lietuviešu-latviešu vārdnīcu

Kā tulkot vārdus no lietuviešu valodas latviešu valodā?

Lai meklētu lietuviešu valodas vārda (vārdu) tulkojumus, meklējamais vārds ir jāievada meklēšanas lodziņā un jāklikšķina uz lupas ikonas vai arī jāspiež taustiņš Enter uz klaviatūras. Uz ekrāna tiks parādīts pilns meklēšanas rezultātu saraksts ar to šķirkļu nosaukumiem, kuros meklētais vārds atrasts jebkurā šķirkļa vietā – nosaukumā vai izteicienos un piemēros. Meklēšanas rezultātos katram šķirklim tiek parādīta priekšapskate ar iezīmētu meklēto vārdu. Lai atvērtu šķirkli, jāklikšķina uz attiecīgā šķirkļa nosaukuma rezultātu sarakstā.
Šķirkli var atvērt arī no kopējā šķirkļu saraksta, izvēloties vajadzīgo alfabēta burtu virs šķirkļu saraksta un ar ritjoslu pārvietojoties uz augšu vai uz leju pa šķirkļu sarakstu, vajadzības gadījumā pārejot pie nākamajiem šķirkļiem, klikšķinot uz saites "nākamie šķirkļi". Lai atvērtu šķirkli, jāklikšķina uz vajadzīgā šķirkļa nosaukuma šķirkļu sarakstā.

Kā ievadīt lietuviešu valodai raksturīgos burtus?

Pa kreisi no meklēšanas lodziņa atradīsit ekrāna klaviatūras ikonu. Uz tās noklikšķinot, zem meklēšanas lodziņa tiks atvērta izvēlētajam tulkošanas virzienam atbilstošā ekrāna tastatūra, kuru varat izmantot, lai ievadītu katras valodas “īpašos” burtus, t.i., burtus ar diakritiskajām zīmēm.

Vai var atrast tulkojumu vārdiem locījumos?

Jā, vārdnīcā darbojas vārdu gramatisko formu atpazīšana. Tas nozīmē, ka varat meklēt lietuviešu valodas vārdus jebkurā locījumā; piemēram, meklējot “šuniui”, tiks atrasta pamatforma “šuo” (latviski – “suns”), savukārt, meklējot “galios”, tiks piemeklētas visas iespējamās pamatformas, un rezultātu sarakstā tiks parādīts gan šķirklis “galióti” (latviski – “būt spēkā; būt derīgam”), gan šķirklis “galià” (latviski – “ spēks; vara; spēja”).

Ko nozīmē vārdnīcā lietotie saīsinājumi un citas specifiskās zīmes?

Trejādas diakritiskās zīmes - akūts (‘), cirkumflekss (̃ ) un gravis (̀ ̀ ), - kas ir liktas visā vārdnīcas lietuviešu tekstā, - rāda vārda uzsvērtās (akcentētās) zilbes izrunu ar krītošu vai kāpjošu intonāciju, vai ar īsu izrunu, ja zilbe ir īsa. Numurs (cipars iekavās), kas dots pie katra šķirkļa vārda (nomena), apzīmē akcentējuma grupu, lai orientētu par akcenta (uzsvara) vietas vai izrunas maiņu zināmos locījumos.
Saīsinājumi šķirkļos ir izmantoti, lai parādītu arī citu specifisku informāciju, tādu kā lietojuma nozari, morfoloģisko informāciju u.c. (piemēram, adv – apstākļa vārds, dsk – daudzskaitlinieks, bot. – botānika).

Kāpēc daži šķirkļi ir apvienoti?

Vārdnīcas drukātajā izdevumā ligzdās apvienoti vairāki vienas saknes vai viena celma šķirkļa vārdi (ja to atļauj alfabēta kārtība un izruna). Arī vārdnīcas tiešsaistes versijā visi šie šķirkļi parādīti vienā lapā (piem., šķirklis “mókymas”).