Atbildes, kuras tu meklē

Palīgs darbam ar latviešu-igauņu tulkošanas virzienu

Kā atrast igauņu-latviešu vārdnīcas latviešu valodas vārdiem atbilstošus vārdus igauņu valodā?

Letonika.lv vārdnīcu sadaļā esam publicējuši igauņu-latviešu vārdnīcu, bet otrā – latviešu-igauņu – virzienā vārdnīcas nav. Tomēr, izmantojot meklēšanas tehnoloģijas, piedāvājam iespēju meklēt latviešu valodas vārdu tulkojumiem atbilstošos vārdus igauņu valodā.
Lai meklētu latviešu valodas vārda (vārdu) tulkojumus, meklējamais vārds ir jāievada meklēšanas lodziņā un jāklikšķina uz lupas ikonas vai arī jāspiež taustiņš Enter uz tastatūras. Uz ekrāna tiks parādīts pilns meklēšanas rezultātu saraksts ar to igauņu-latviešu vārdnīcas šķirkļu nosaukumiem, kuros meklētais latviešu valodas vārds atrasts jebkurā šķirkļa vietā – tulkojumā, izteicienos vai piemēros. Meklēšanas rezultātos katram šķirklim tiek parādīta priekšapskate ar iezīmētu meklēto vārdu. Lai atvērtu šķirkli, jāklikšķina uz attiecīgā šķirkļa nosaukuma rezultātu sarakstā.
Pievērsiet uzmanību, ka rezultātu lapā vienmēr tiek rādīti atbilstošie igauņu-latviešu tulkošanas virziena šķirkļi, kuros iekļauts meklējamais latviešu valodas vārds. Atverot šķirkli, tas vienmēr būs igauņu-latviešu virziena šķirklis.

Kā ievadīt latviešu valodai raksturīgos burtus?

Pa kreisi no meklēšanas lodziņa atradīsit ekrāna tastatūras ikonu. Uz tās noklikšķinot, zem meklēšanas lodziņa tiks atvērta izvēlētajam tulkošanas virzienam atbilstošā ekrāna tastatūra, kuru varat izmantot, lai ievadītu latviešu valodas “īpašos” burtus, t.i., burtus ar diakritiskajām zīmēm.

Vai var meklēt vārdus locījumos?

Jā, vārdnīcā darbojas vārdu gramatisko formu atpazīšana. Tas nozīmē, ka varat meklēt latviešu valodas vārdus jebkurā locījumā; piemēram, meklējot “lapas”, tiks atrasta gan pamatforma “leht” (latviski – lapa, avīze), gan pamatforma „pealsed” (latviski – lapas, laksti).

Ko nozīmē vārdnīcā lietotie saīsinājumi un citas specifiskās zīmes?

Trejādas diakritiskās zīmes - gravis (̀ ̀ ), akūts aiz līdzskaņa (‘), akcenta zīme virs vai aiz patskaņa (‘) - raksturo igauņu valodas vārdu izrunas elementus. Salikteņu komponenti atdalīti cits no cita ar vertikālu līniju (|), piem.: kodu|maa, raud|tee. Numurs pie šķirkļa nosaukuma (cipars iekavās) apzīmē vārda locīšanas paradigmu, noklikšķinot uz šī numura, varēsim apskatīt locīšanas paraugu tipa vārdam, kas atbilst šķirkļa nosaukumam. Saīsinājumi šķirkļos ir izmantoti, lai parādītu arī citu specifisku informāciju, tādu kā lietojuma nozari, morfoloģisko informāciju, u.c. (piemēram, adv – apstākļa vārds, dsk – daudzskaitlinieks, bot. – botānika).