Atbildes, kuras tu meklē
LETONIKA.LV LASĪTAVĀ PUBLICĒTO DARBU SARAKSTS

Lejuplādē sarakstu ŠEIT

A

AKURATERS JĀNIS
Kalpa zēna vasara epika | stāsts

ALUNĀNS JURIS
Dziesmiņas un raksti lirika

APSĪŠU JĒKABS
Stāstu izlase  epika | stāsts

ASPAZIJA
Izplesti spārni  lirika
Saulains stūrītis lirika
Sidraba šķidrauts dramaturģija
Vaidelote dramaturģija
Zaudētas tiesības dramaturģija
Ziedu klēpis lirika
Zila debess zelta mākoņos lirika

AUSEKLIS
Apceres epika
Čūsku tēvs Zalksis liroepika | poēma
Dzeijas lirika
Proza epika
Līdumnieks epika
Prātulas lirika
Teikas epika

Ā

ĀDAMSONS ERIKS
Smalkās kaites (noveļu izlase) epika | novele
Bada spēles epika | novele
Jāšana uz lauvas epika | novele
Lielas spodrības gaisma epika | novele
Sarkanās asaras epika | novele
Smalkās kaites (3 noveles) audiogrāmata
Sava ceļa gājējs epika | romāns

B

BANKOVSKIS PAULS
Skola epika

BĀRDA FRICIS
Dzejas krājums lirika
Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam lirika
Zemes dēls lirika

BELS ALBERTS
Būris epika | romāns
Cilvēki laivās epika | romāns
Saucēja balss epika | romāns

BELŠEVICA VIZMA
Dzeltu laiks  lirika
Gadu gredzeni  lirika
Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām  liroepika | poēma
Bille lasāma tikai publiskajās bibliotēkās
Bille dzīvo tālāk lasāma tikai publiskajās bibliotēkās
Billes skaistā jaunība lasāma tikai publiskajās bibliotēkās

BĒRZIŅŠ ULDIS
Piemineklis kazai lirika

BLAUMANIS RŪDOLFS
Andriksons epika | novele
Dzīvais ūdens dramaturģija
Genoveva dramaturģija
Indrāni dramaturģija
Īsa pamācība mīlēšanā epika | feļetons
Ļaunais gars dramaturģija
Nāves ēnā epika | novele
Nāves ēnā audiogrāmata
No saldenās pudeles dramaturģija
Noveļu izlase epika | novele
Pamāte dramaturģija
Pazudušais dēls dramaturģija
Purva bridējs epika | novele
Raudupiete epika | novele
Salna pavasarī epika | novele
Skroderdienas Silmačos dramaturģija
Stāstu krājums epika | stāsts
Tālavas taurētājs liroepika
Tālavas taurētājs audiogrāmata
Trīnes grēki dramaturģija
Ugunī dramaturģija
Velniņi epika | romāns

BRIGADERE ANNA
Dievs, daba, darbs (triloģijas pirmā daļa) dramaturģija
Maija un paija dramaturģija
Sprīdītis dramaturģija

Č

ČAKLAIS MĀRIS
Dzejas izlase lirika
Nozagtā gliemežnīca epika

ČAKS ALEKSANDRS
Mana paradīze lirika
Mana paradīze, izlase audiogrāmata
Mūžības skartie liroepika | poēma

E

EIRIPĪDS
Mēdeja dramaturģija

ELSBERGS KLĀVS
Bēdas uz nebēdu lirika
Velci, tēti lirika

EZERA REGĪNA
Aka epika | romāns
Sēņu lietus epika | romāns
Zemdegas epika | romāns
Zooloģiskās noveles epika | stāsts
Zvaigžņu lietus epika | stāsts
Cilvēkam vajag suni epika | stāsts
Cilvēkam vajag suni (Sāpju mērs) audiogrāmata

EZERIŅŠ JĀNIS
Dziesminieks un velns epika | novele
Fantastiska novele un citas epika | novele
Kaprači epika | novele
Kādas blusas stāsts epika | novele
Leijerkaste epika | novele
Majestātes kazarmās epika | novele
Mērkaķis epika | novele
Stāsti un noveles epika | novele

Ē

ĒZOPS
Fabulas liroepika

G

GĒTE (JOHANS VOLFGANGS FON GĒTE)
Fausts tulkojumi un atdzejojumi | Raiņa tulkojums

GODIŅŠ GUNTARS
Ēnu nesēji lirika

GRĪNS ALEKSANDRS
Dvēseļu putenis epika | epopeja
Klusie ciemiņi epika | stāsts

GRĪZIŅŠ JĀNIS
Vārnu ielas republika epika | stāsts

H

HEINE HENRIKS
Ziemeļjūra tulkojumi un atdzejojumi | Raiņa tulkojums

I

IBSENS HENRIKS
Pērs Gints dramaturģija

IKSTENA NORA
Dzīves svinēšana epika

J

JANOVSKIS GUNĀRS ANATOLIJS
Sōla epika | romāns

JANŠEVSKIS JĒKABS
Bandavā epika | romāns
Mežavidus ļaudis epika | romāns

JAUNSUDRABIŅŠ JĀNIS
Baltā grāmata epika | stāsts
Jaunsaimnieks un velns epika | romāns
Vēja ziedi epika | stāsts
Aija (triloģija: Aija, Atbalss, Ziema) epika | romāns

JOŅEVS JĀNIS
Jelgava' 94 epika | romāns

K

KAUDZĪTES REINIS UN MATĪSS
Mērnieku laiki epika | romāns

KAUDZĪTE REINIS
Aforismi lirika

KLĪDZĒJS JĀNIS
Cilvēka bērns epika | romāns

L

LAFONTĒNS
Fabulas liroepika

LAICENS LINARDS
Ho-Taī lirika
Kliedzošie korpusi epika | romāns

LATVIEŠU TAUTAS PASAKA
Kurbads epika | pasaka

LAUTENBAHS JĒKABS
Zalkša līgava epika | romāns

LERHS-PUŠKAITIS ANSIS
Kurbads - senlatvju varonis epika | pasaka

LESINGS GOTHOLS EFRAIMS
Natans Gudrais (Raiņa tulkojums) tulkojumi un atdzejojumi

ĻERMONTOVS MIHAILS
Dēmons (Raiņa tulkojums) tulkojumi un atdzejojumi

M

MELGALVE IEVA
Mirušie nepiedod epika | romāns

MERĶELIS GARLĪBS
Latvieši epikaN

NEIBURGA ANDRA
Stāsts par Tilli un Suņu vīru  epika | stāsts
Stum stum epika | stāsts

NEIKENS JURIS
Bāris epika | stāsts
Pamāte epika | stāsts

P

PLŪDONS VILIS
Anno Domini MCCLXV liroepika
Atraitnes dēls liroepika | poēma
Atraitnes dēls audiogrāmata
Balādes liroepika
Divi pasaules liroepika | poēma
Dūkņu sils liroepika
Dzejas izlase lirika
Eža kažociņš epika | pasaka
Jumis — atriebējs liroepika
Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas epika | stāsts
Salgales Mada loms liroepika
Tīreļa noslēpums liroepika
Uz saulaino tāli liroepika | poēma
Brīnumstabulīte epika | pasaka

PORUKS JĀNIS
Dzejas lirika
Kauja pie Knipskas epika | stāsts
Kauja pie Knipskas audiogrāmata
Kukažiņa epika | stāsts
Pērļu zvejnieks epika | stāsts
Stāsti (izlase) epika | stāsts

PRIEDE GUNĀRS
Centrifūga dramaturģija

PUMPURS ANDREJS
Lāčplēsis liroepika | eposs

PUŠKINS ALEKSANDRS
Boriss Godunovs (Raiņa tulkojums) tulkojumi un atdzejojumi

R

RAINIS
Aforismi epika | aforismi
Ave Sol! liroepika | poēma
Ārpuskrājumu dzeja lirika
Dagdas piecas skiču burtnīcas epika | romāns dzejā
Daugava liroepika | poēma
Gals un sākums lirika
Ģirts Vilks dramaturģija
Humors un satira epika
Ilja Muromietis dramaturģija
Imants dramaturģija
Indulis un Ārija dramaturģija
Jaunais spēks lirika
Jāzeps un viņa brāļi dramaturģija
Kajs Grakchs dramaturģija
Kastaņola epika
Klusā grāmata lirika
Krauklītis dramaturģija
Kurbads dramaturģija
Ķēniņš prieks lirika
Lellīte Lolīte lirika
Lielais zaglis Tut-anchs dramaturģija
Mīla stiprāka par nāvi dramaturģija
Mušu ķēniņš dramaturģija
Mūza cīņās lirika
Mūza mājās lirika
Nemierīga sirds lirika
Odiseja maldu ceļi liroepika | eposs
Proza (izlase) epika | stāsts
Publicistika (izlase) epika
Puķu lodziņš lirika
Pusideālists dramaturģija
Putniņš uz zara lirika
Pūt, vējiņi dramaturģija
Rīta dziesmas lirika
Saules gadi lirika
Saulīte slimnīcā lirika
Septiņi malēnieši dramaturģija
Spēlēju, dancoju dramaturģija
Stenka Razins dramaturģija
Suns un kaķe dramaturģija
Tālas noskaņas zilā vakarā lirika
Tie, kas neaizmirst! lirika
Uguns un nakts dramaturģija
Vasaras princīši un princītes lirika
Vētras sēja lirika
Zelta sietiņš lirika
Zelta zirgs dramaturģija
Ziedu zaiga dramaturģija

RAUPS EDVĪNS
Dzīvo damies lirika
Mirklis šis lirika
Putn` lirika
uzvāri man kaut ko pārejošu lirika

REPŠE GUNDEGA
Ugunszīmes epika | romāns

ROZĪTIS PĀVILS
Valmieras puikas epika | romāns

RUNGULIS MĀRIS
Lapsu kalniņa mīklas epika | stāsts

S

SAKSE ANNA
Pasakas par ziediem epika | pasaka

SENGRIEĶU MĪTI
Argonauti. Zelta aunāda epika
Odiseja epika
Sengrieķu mīti un varoņteikas epika
Trojas cikls epika

SKALBE KĀRLIS
Bendes meitiņa epika | pasaka
Dzejas izlase lirika
Garā pupa epika | pasaka
Kaķīša dzirnavas epika | pasaka
Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties epika | pasaka
Milzis epika | pasaka
Pasaka par vērdiņu epika | pasaka
Pasaka par zelta ābeli epika | pasaka
Pasaku izlase (5 pasakas) audiogrāmata
Pasakas (izlase) epika | pasaka
Sarkanā puķe epika | pasaka
Ziemas pasakas epika | pasaka

SKUJENIEKS KNUTS
Iesien baltā lakatiņā lirika

SKUJIŅA AUSTRA
Dzejas lirika

SOFOKLS
Antigone dramaturģija
Elektra dramaturģija
Valdnieks Oidips dramaturģija

SUDRABKALNS JĀNIS
Dzejas izlase epika | miniatūra
Miniatūras epika | miniatūra

SUDRABU EDŽUS
Dullais Dauka epika | stāsts

Š

ŠEKSPĪRS VILJAMS
Hamlets dramaturģija
Karalis Līrs dramaturģija
Romeo un Džuljeta dramaturģija

ŠILLERS FRĪDRIHS
Vilhelms Tells (Raiņa tulkojums) tulkojumi un atdzejojumi

U

UPĪTS ANDREJS
Kailā dzīvība (noveļu izlase) epika | novele
Rožu slepkava  epika | novele
Spartaks  dramaturģija
Sūnu ciema zēni  epika | stāsts
Zaļā zeme  epika | romāns
Zelts  epika | romāns

V

VALDIS (Voldemārs Zālītis)
Staburaga bērni  epika | stāsts

VĀCIETIS OJĀRS
Elpa lirika
Klavierkoncerts  liroepika | poēma
Si minors  lirika

VECAIS STENDERS
Bildu ābice lirika

VEIDENBAUMS EDUARDS
Dzejas lirika

VERNS ŽILS GABRIELS (Žils Verns)
Kapteiņa granta bērni epika | romāns

VĒRDIŅŠ KĀRLIS
Tētis lirika

VIRZA EDVARTS
Kapteiņa granta bērni epika | romāns

Z

ZĀLĪTE MĀRA
Lāčplēsis dramaturģija
Pieci pirksti epika | romāns

ZEIBOTU JĒKABS
Barons Bunduls epika | romāns
Caurie ziedi epika | romāns

ZIEDONIS IMANTS
Blēņas un pasakas epika | pasaka
Epifānijas epika | epifānija
Epifānijas (izlase) audiogrāmata
Es ieeju sevī lirika
Krāsainās pasakas epika | pasaka
Lāču pasaka epika | pasaka
Poēma par pienu liroepika | poēma
Taureņu uzbrukums lirika
Visādas pasakas epika | pasaka

ZIEMEĻNIEKS JĀNIS
Dzejas krājumi lirika
Naktis lirika
Nezināmai lirika
Skūpsts lirika
Stāstu izlase epika | stāsts

ZĪVERTS MĀRTIŅŠ
Kāds, kura nav dramaturģija
Minhauzena precības dramaturģija
Vara dramaturģijaIzmēģini!

Ja Tava skola vēl neabonē letonika.lv, mēs TEV dāvinām septiņas zinību dienas!
Veselu nedēļu vari viesoties pie mums un bez maksas izmantot "letonika bez Lasītavas", ienākot ar savu E-klases vai Mykoob pasi.

Kāpēc skolai ir izdevīgi abonēt letonika.lv?

Ko skolai nodrošina letonika.lv abonements?
Ja Tava skola abonē letonika.lv, Tu vari autorizēties ar savu E-klases vai Mykoob pasi un izmantot letonika.lv resursus neierobežoti:
▪ skolotājiem un skolēniem ir pieejams viss letonika.lv saturs bez papildus samaksas
▪ ja skola abonē arī letonika.lv Lasītavu, ir pieejami visi literārie darbi (izņemot triloģiju Bille)
▪ piekļuve saturam nodrošināta jebkurā laikā un vietā, ienākot ar E-klasi vai Mykoob

abonēšanas iespējas skolām | uzzini par mācību saturu | ieguvumi skolai

Visiem skolas skolotājiem un skolēniem ir iespēja izmēģināt letonika.lv iespējas

Skolas administrācijas pārstāvim ir iespēja pieteikt savai skolai bezmaksas "letonika ar Lasītavu" 10 dienu izmēģinājumu visiem skolas skolēniem un skolotājiem!


Pieteikties izmēģinājumam

Papildus informācija:

Kontaktpersona: Baiba Altena
e-pasts: baiba.altena@tilde.lv
22610872 | 67605001