Atbildes, kuras tu meklē

Par Hipertekstu

Projekta norises vidē interneta mājaslapā hiperteksts.letonika.lv ceļošana tiek nodrošināta ar īpaši izveidotas datorprogrammas palīdzību, kas uzrāda saturiskas un strukturālas līdzības starp tekstiem un izmanto tās par pārejas punktu. Tāpat lai padarītu tekstu korpusu viendabīgāku – reizē saglabājot katra īsā stāsta unikalitāti un autonomiju – rakstniekiem bija jāievēro dažas formālas vadlīnijas (sk. Teorētiskajā arhīvā pielikumu Vadlīnijas rakstniekiem).

Hiperteksta teorētiskais arhīvs. Projekta teorētiskajā datu bāzē apkopoti teksti par kultūras parādībām, faktiem, kā arī meklējumiem un sasniegumiem šajā virzienā literatūrā un citās kultūras, un zinātnes nozarēs – dodot norādes uz tekstiem, mākslasdarbiem, zinātniskām teorijām, internetresursiem, kā arī iespēju robežās publicējot tekstu fragmentus no šiem literārajiem un mākslas darbiem, estētikas un zinātnes teorijām, kas kaut kādā veidā saistīti ar Hiperteksta projekta idejām. Tāpat šeit tiks iekļauti visi hiperteksta izstrādes gaitā radītie teorētiskie uzmetumi un idejas. Hiperteksts ir atvērts, zinātnisks projekts, kurā aicinām iesaistīties visus interesentus – programmētājus, filologus, filosofus u.c.

Hiperteksta projektu īsteno Avangarda biedrība Kelvins sadarbībā ar sabiedrību Tilde. Projektu atbalsta Rakstnieku Savienība, Latvijas Literatūras Centrs, Literatūras un filosofijas portāls Satori, rezidence e-t+t. Hiperteksts ir guvis finansiālu atbalstu Valsts Kultūrkapitāla Fonda projektu konkursos. Informatīvie atbalstītāji: Literatūras mēnešraksts Karogs, laikraksts Kultūras Forums, Literatūras un filosofijas portāls Satori, portāls Delfi.
Projekta koncepcijas izstrāde un realizācija: Haralds Matulis, Andrejs Vasiļjevs; projekta koordinatore Ieva Šakina, Anita Vasiļjeva, Lāsma Zinkeviča; darba grupā ietilpst arī Marts Pujāts, Armands Znotiņš, Dainis Leinerts, Lāsma Grants. Programmizstrāde: Dainis Goldbergs, Andis Lagzdiņš, Jānis Kollis. Dizaina izstrāde un konsultācijas: Ģirts Kalniņš, Gusts Rutkis, Zane Mellupe, Lāsma Saulīte.