Atbildes, kuras tu meklē

Plašāka informācija par vārdnīcu

Latviešu-lietuviešu vārdnīca ir brīvi pieejama tiešsaistes vārdnīca, kuras saturu izstrādājis Vītauta Dižā Kauņas Universitātes Letonikas centra vadītājs doc. dr. Alvīds Butkus (Alvydas Butkus). Vārdnīcas elektronisko versiju ir sagatavojuši Tildes Valodas un uzziņu nodaļas speciālisti.

Kādā valodā sarunājās mūsu senči? Lietuvieši ar kuršiem? Ar prūšiem? Prūši ar jātvingiem? Kurši ar zemgaļiem?

Padarot šo vārdnīcu elektroniskā veidā pieejamu ikvienam, mēs ceram, ka drīz mums vairs nebūs jāmulst, meklējot atbildi uz šiem un līdzīgiem jautājumiem, kas galu galā noved pie kāda cita ļoti svarīga jautājuma: "Kurā valodā runāsim, balti?", ko vārdnīcas autors uzdod savā rakstā 2006. gada pavasarī publicētā Latvijas un Lietuvas foruma tīmekļa vietnē www.lt-lv-forum.org.

Vārdnīcā ir ap 43 000 vārdu, tās pamatā ir 2003.gadā Kauņā izdotā latviešu-lietuviešu vārdnīca, kuras sagatavošanā izmantota J. Balkeviča un J. Kabelkas sastādītā latviešu-lietuviešu vārdnīca (Viļņa, 1977), mūsdienu latviešu valodas skaidrojošās un terminoloģiskās vārdnīcas, kā arī neatkarības perioda Latvijas prese.