Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Blaumanis Rūdolfs
Enciklopēdijas

Blaumanis Rūdolfs Enciklopēdiskā vārdnīca
(pseidonīms Grāvracis, Zobgals, Grāvraču Anna, Jirgensonu Pēteris; 1863–1908) – rakstnieks. Psiholoģiskās prozas un drāmas, humoristiski satīriskās dzejas meistars. Sarakstījis lugas Zagļi, ...

Blaumanis Rūdolfs Kārlis Leonīds Vēstures enciklopēdija
... mājās un turpinājis pašizglītību. 1882-1887 R.Blaumanis bija Kokneses muižas rakstvedis un pārvaldnieka māceklis. Šajā laikā publicēti pirmie dzejoļi un stāsti. 1892 izdota R.Blaumaņa pirmā prozas izlase igauņu valodā "Ölest katuse all" ("Zem salmu jumta"), bet 1893 latviski ... prozas krājums "Pie ...

Noveles, Rūdolfs Blaumanis Kultūras kanons
Rūdolfs Blaumanis (1863-1908) Noveles. Indrāni. 1904 Rūdolfs Blaumanis (1863-1908) ir stāstniecības un dramaturģijas reālpsiholoģiskā virziena pamatlicējs Latvijā. Pēc Blaumaņa vairs nepastāvēja problēma - vai attālā Eiropas un Krievijas provincē vispār var dzimt liela literatūra.... Blaumanim ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (63)

Vārdnīcas

Nekas netika atrasts
Literatūra

Blaumanis Rūdolfs Klasiķu autoru šķirkļi
Rūdolfs Blaumanis (1863-1908) Rūdolfs Blaumanis - spilgtākais latviešu rakstnieks 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā un, iespējams, visā latviešu rakstniecības vēsturē. Rūdolfs Blaumanis piedzima 1863. gada 1. janvārī Ērgļu muižnieka Tranzē kalpu mājā un pavadīja ... Blaumaņa ... Rūdolfam ...

Rūdolfa Blaumaņa dzeja Klasiķu darbu apraksti
Rūdolfa Blaumaņa dzejas raksturojums Latviešu literatūrā Rūdolfs Blaumanis ienāca kā stāstnieks, tad pieteica sevi kā novelistu un dramaturgu. Retāk Blaumanis tiek pieminēts kā dzejnieks, kaut gan no viņa oriģināldzejoļu simta (neskaitot ap pusotra simta humoristisko un satīrisko ... dzejoļu un vēl ...

Rūdolfa Blaumaņa noveles Klasiķu darbu apraksti
Rūdolfa Blaumaņa noveles Pašmācībā iegūtās zināšanas par Vakareiropas kultūru (viņa literārie paraugi un skolotāji - J. V. Gēte, F. Šillers, Č.Dikenss, V.Šekspīrs, G. Freitāgs, H. Ibsens u.c.) Rūdolfs Blaumanis lika lietā, radot latviešu klasisko noveli un psiholoģisko ... Rūdolfa Blaumaņa ...

skatīt visus literatūras rezultātus (16)

Multivide

Blaumanis Rūdolfs Attēls

Rūdolfs Blaumanis. Kapa piemineklis Ērgļos Attēls
Rūdolfs Blaumanis. Kapa piemineklis Ērgļos

Made Kapmale - R. Blaumaņa noveles "Purva bridēja" prototips Attēls
... bridējs” režisors Leonīds Leimanis veidojis pēc Rūdolfa Blaumaņa darbiem- noveles „Purva bridējs” un drāmas „Ugunī”. Abos minētajos darbos stāstīts par vienu un to pašu notikumu divos dažādos veidos. Vai darbos minētie notikumi ir īsti dzīves stāsti? Jā! Pats R. Blaumanis ... teicis, ka ...

skatīt visus multivides rezultātus (27)