Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Veidenbaums
Enciklopēdijas

Veidenbaums Eduards Vidusvidzemnieku vārdnīca
... iepazinās ar skolotāju Olgu Losu (1865–93), kurai E. Veidenbauma dzīvē bijusi īpaša nozīme. E. Veidenbaums prata 10 valodas. Viņu priekšlaicīgi kapā noveda pārliecīga garīgā slodze, trūcīgie materiālie apstākļi un tuberkuloze. Īsi pirms nāves E. Veidenbaumam 1892 V piešķirta ... Krišjāņa ...

Veidenbaums Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kalāčos, apbedīts Liepas  kapos) – dzejnieks. E. Veidenbauma brālis. 1878–80 mācījies Cēsu draudzes skolā. Pēc tam saimniekoja Kalāčos.... . Dzejoļus rakstījis ...

Veidenbaums Eduards Enciklopēdiskā vārdnīca
(1867–92) – dzejnieks, K.Veidenbauma brālis. Dzejā kritisks sava laika vērtējums, romantiska ironija. Tulkojis Horācija, ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (85)

Vārdnīcas

Nekas netika atrasts
Literatūra

Veidenbaums Eduards Klasiķu autoru šķirkļi
Eduards Veidenbaums (1867-1892) Eduarda Veidenbauma dzīve pēc viņa nāves apaudzēta leģendām - viņam piedēvēts gan alkoholisms, gan nešpetna daba. Arī viņa nāves iemesls ir pavisam parasts - tuberkuloza pneimonija. Savā dziļākajā būtībā Veidenbaums bija noslēgts cilvēks. Viņa ... Veidenbaumam ... ...

Eduarda Veidenbauma dzeja Klasiķu darbu apraksti
Eduarda Veidenbauma dzeja Eduards Veidenbaums nodzīvojis tikai 24 gadus, bet viņa lielās darbaspējas apliecina lielais literārais mantojums, ko viņš atstājis. Par viņa izglītotību liecina izcilā astoņu (daži autori min pat divpadsmit) svešvalodu un vijoļspēles prasme, ekonomiskas ... un citas publikācijas ...

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... Veidenbauma ... dzīslotiem pirkstiem, zāle noklusa pa­visam. — Nu nāks Veidenbaums! — viena no tām čet­rām izdvēsa kā ģībdama. — Mosties, mosties reiz, svabadais gars, celies un sa­lauzi kalpības spaidus!                      Vareni basa balss pērkoņi ... dārdēja pāli klausītāju ...

skatīt visus literatūras rezultātus (15)

Multivide

Veidenbaums Eduards Attēls

skatīt visus multivides rezultātus (1)