Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Ādams Ore
Enciklopēdijas

Ore Ādams Enciklopēdiskā vārdnīca
(1855–1927) – ērģelnieks, komponists. Sacerējis operu Gunda (1899), ērģeļmūziku ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (1)

Vārdnīcas

Nekas netika atrasts
Literatūra

Bandavā Janševskis Jēkabs, Epika
... ori ... Ādams;... Ādamam ... — Nu laiž sētā iekšā Viļums ar Ādamu, zirgus sajūguši kopā; mūszirgs ilksīs, Brammanīšu — piejūgts šķietā blakus, lai būtu it kā saimniekiem divjūgs. Paši sēd priekšā, uz pakaļējo sēdekli atkal jauniķe un mūs Grieta. Āre, Marlīzes ... māt, tas ar ...

Mežvidus ļaudis Janševskis Jēkabs, Epika
... orē.... ores ... Pēc brīža arī redzēja abus Jāņus un Ādamu nākam steidzīgi pa upmali atpakaļ. — Na, trīs svaiņi, ko jūs mums nu laba vēstīsit? — vaicāja Saulgozis. Ādams atteica: — Vezumi visi laimīgi pāri un labā vietā: sausā lankā ar sīku, biezu zālīti,... , kur ratu pēdas nemaz ...

skatīt visus literatūras rezultātus (2)

Multivide

Nekas netika atrasts