Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Andra Manfelde
Enciklopēdijas

Manfelde Andra Enciklopēdiskā vārdnīca
(1973) - rakstniece, dzejniece, pati veido savu grāmatu māksliniecisko noformējumu. Apguvusi tēlniecību Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. Pirmā publikācija Karogā (2002). Nozīmīgākie darbi: autobiogr. romāns Adata (2005, vēlāk arī librets Z. Liepiņa rokoperai Nac. teātrī); dzej. krāj. Tranšejas ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (1)

Vārdnīcas

Nekas netika atrasts
Literatūra

Nekas netika atrasts
Multivide

Nekas netika atrasts