Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Audzināšana
Enciklopēdijas

audzināšana Enciklopēdiskā vārdnīca
... vērtīborientāciju un pašregulāciju un izkoptu garīgumu. Audzināšana šaurākā izpratnē – pieauguša cilvēka darbība, lai ...

audzināšana Svešvārdu vārdnīca
... pašregulācijas veidošanu un garīguma izkopšanu. Audzināšanas procesā veidojas un attīstās nozīmīga personības attieksme pret cilvēku, cilvēka darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību, valsti. Tas nodrošina iespēju kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, pašiem noteikt savu dzīvi un ...

estētiskā audzināšana Enciklopēdiskā vārdnīca
... Plašākā nozīmē estētiskā audzināšana ietver arī indivīda māksliniecisko spēju attīstīšanu ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (152)

Vārdnīcas

audzināšana LV-DE Tulkojumi, Sinonīmi
stingra audzināšana
ņemt audzināšanā
viņš dabūjis labu audzināšanu

audzināšana LV-LT Tulkojumi, Sinonīmi
audzināšanas rūpes

audzināšana LV-RU Tulkojumi, Termini, Sinonīmi

skatīt visus vārdnīcu rezultātus (33)

Literatūra

Raiņa publicistika Rainis, Epika
... audzināšana ... audzināšanai ... labiem, krietniem tikumiem un centieniem. Tikai caur audzināšanu cilvēks top par cilvēku. Kas bērns būtu bez audzināšanas? Stāsta, ka cilvēka bērns, uzaudzis kopā ar kazu un visā savā laikā nedzirdējis nekādas cilvēku valodas skaņas, ... audzināšanā ... ...

Mežvidus ļaudis Janševskis Jēkabs, Epika
... Pasaules atspulga un dzīves atbalss Mans dārgais! Mana audzināšana, ja tā varu sacīt, jeb, pareizāki izteicoties, mana stiprināšana katolicismā māsas Elizabetes vadībā turpinās parastā gaitā tālāk. Šī mana audzināšana aizsniedzas pat līdz Tevim. Proti, ir priekšniece, ir māsa Elizabete, dabūjušas ...

Stāsts par Tilli un Suņu vīru Neiburga Andra, Epika
... audzināšana ... nenonāk svešā ietekmē, tas var tikai apgrūtināt audzināšanu un kavēt kontakta nodibināšanu ar bērnu. Tieši audzināšanas nolūkos mēs arī stingri sekojam, lai bērniem no mājām nebūtu līdzi nekādu personīgu mantu. Viss jauns – no apģērba līdz rotaļlietām. Tā bērns visvieglāk ...

skatīt visus literatūras rezultātus (44)

Multivide

Cēsis, Palasta ielas 14 bērnudārzs Attēls
... Pašlaik šeit atrodas 1. pirmsskolas audzināšanas iestāde. Senāk: Namu 1890. gadā kā savu privātmāju cēlis būvuzņēmējs Jānis Meņģelis. Apskates objekts ...

Emīlija Slišāne Attēls
... darbā ar koriem, lielo ieguldījumu estētiskajā audzināšanā E. Slišāne apbalvota ar V.I. Ļeņina 100. dzimšanas dienai veltīto medaļu, PSRS TSSI bronzas medaļu, kā arī ar medaļu „Darba veterāns”, PSRS Kultūras ministrijas Goda rakstiem, Latvijas PSR mākslinieku savienības, Dziesmu un deju svētku ...

Gaujas iela CēsisApskates objekti iekļauts TAKĀ: Gaujas iela Cēsīs Video
... pirmie notiesātie jaunieši, un šī iestāde ieguva audzināšanas darba kolonijas statusu. Jau no 20.gs. sākuma šeit atrodas ieslodzījuma vieta. Pirmās ēkas starp Gaujas un Līgatnes ielām celtas 1853.gadā sapieru kazarmas vajadzībām uz Cēsu pilsētai piederošās Jurģu muižas zemes. Pēc tam sapieru kazarmas ...

skatīt visus multivides rezultātus (3)