Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Auseklis
Enciklopēdijas

Auseklis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ausekļa ... Auseklis ... šķīrās no dzimtenes, kur bij vajāts kā slepkava Ausekļa vārda dēļ. Pēterpilī Auseklis sevišķi iedraudzējās ar Jurjānu Andreju un Baumaņu Kārli [1]. Še viņam zuda neuzticība un šaubas, ko tas bij mantojis Jaunpiebalgā un 1874. gadā bez vietas ... būdams un nekur ...

Auseklis Vēstures enciklopēdija
... Auseklis ... Nedabūjis darbu Latvijā, 1874 Auseklis aizbrauca uz Pēterburgu, kur strādāja par skolotāju privātģimnāzijā. Pēterburgā sarakstīja dzeju krājumu "Ozolu vaiņaki"(1875) un sastādīja "Baltijas gruntnieku, saimnieku, pagasta vadību u.c. kalendāru 1879. gadam", kas tiek ... uzskatīts par moderno ...

Auseklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Auseklis ... brāļiem, viens no kuriem ir mirstīgs, otrs nemirstīgs. Ausekļa tēls plaši pārstāvēts arī arhaiskajā Saules mītā ... (mītiskajās ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (158)

Vārdnīcas

auseklis LV-LT Tulkojumi, Sinonīmi
auseklis mirdz

auseklis LT-LV Tulkojumi

auseklis LV-DE Tulkojumi, Sinonīmi

skatīt visus vārdnīcu rezultātus (7)

Literatūra

Auseklis Klasiķu autoru šķirkļi
Auseklis ... Auseklis ... drīz tam kļuva zināms par teātra spēlēšanu, un Ausekli no darba atbrīvoja. Auseklim Cimzes skolotāju seminārs bija iemācīts lūkoties savas tautas un zemes vēsturē. To Auseklis čakli lika lietā Lielvārdē, kur radās arī apcerējums par novada folkloru ... - "Vēstule iz ...

Dzeijas, poēma, prātulas, teikas, stāsts un raksti Auseklis, Epika
Ausekļa proza Līdumnieks (Stāsts iz latviešu senātnes). Bija svētdienas rīts. Ciematu ļaudis lieliem bariem devās pa šauru meža celiņu uz baznīcu dziesmu grāmatu vienā, pastalas otrā rokā nesdami. Kāju celiņš visapkārt bija apaudzis vīgriežiem, lēdzekšņiem un citām treknām zālēm; jo še bija kunga ...

Dzeijas Klasiķu darbu apraksti
Ausekļa ... Ausekļa ... sastādījis kora dziesmu krājumu "Dziesmu vītols" (1877). Ausekļa proza Prozā Auseklis sarakstījis vienu stāstu, kā arī publicistiskus un pedagoģiskus rakstus. Ausekļa stāsts „Līdumnieks" iespiests viņa sastādītajā „Baltijas kalendārā" 1879. gadam.... . Tajā stāstīts ...

skatīt visus literatūras rezultātus (32)

Multivide

Auseklis Attēls

Baušķenieks Auseklis. Pārtraukums, 1979 Attēls

Auseklis (Krogzemis Miķelis) Attēls

skatīt visus multivides rezultātus (21)