Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Jānis Āre
Enciklopēdijas

Liepiņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījis dzejoļu krājumus Balzamīne (1981), Mēmā āre (2000), eseju krājumus Vārddevības (1983), Smalki ļaudis (1990), Mani pacienti ...

Skautisma kustība Bibliotēku un skolu mape
... Latviešu strēlnieku biedrības Jauniešu kopas vad. Jāņa Eglīša un Tērvetes novada (Dobeles raj.) 41. skautu vienības kopnieka Oskara Ločmeļa inform. // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.9 (2006, 13.janv.), 7.lpp. - (Iel. "Kultūra"). Jankovska Maruta. Drosmes un vīrišķības gūstā ... : [par Jelgavas ...

Aspazija (dz. Elza Rozenberga) Bibliotēku un skolu mape
... Āre ... Jāni ... -13.lpp. Viese Saulcerīte. Jānis Čakste kā Aspazijas pirmais redaktors : [par dzejnieces Aspazijas (1865-1943) sadarbību ar politiķa Jāņa Čakstes (1859-1927) vadīto laikr. “Tēvija” 19.gs. 80.g. b. Jelgavā] / Saulcerīte Viese // Latvijas Vēstnesis. — ISSN ... 1407-0391. — Nr ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (4)

Vārdnīcas

Nekas netika atrasts
Literatūra

Mežvidus ļaudis Janševskis Jēkabs, Epika
... Baibele teica sev blakus sēdošai vīramātei: — Āre, tās mājas pa labi ir Kuršlauki. Un, rau, zirgi, tuvodamies gatuves galam, jau cilā ausis un skatās turp, laikam vērodami, vai būs tur jāgriežas iekšā vai ne. Jāni, atlaid grožas vaļīgi, negriez nemaz. Redzēs, ko viņi darīs:... Jānis ... Jānim ...

Piemineklis kazai Bērziņš Uldis , Lirika
... Jānis,... Jāņi ... durvis dod vakaru saime sēž galdā sauc sēsties kur Jānis kur āre guļ pirtī mēs šovakar nekūrām pirti un maza meitiņa pagalmā stāv melnu lakatu galvā ak vienmēr tā iznāk šķir kuru grāmatu gribi arī mums Krišjāni tā varbūt cits būs tam labāk ... būs circenis nakti ...

Cilvēkam vajag suni Ezera Regīna, Epika
... āru,... otrādi, tad jau drīzāk viņa pati bija pametusi Jāni, tomēr tagad sazin kāpēc jutās aizskarta līdz sirds dziļumiem un vēl jo sevišķi tālab, ka Jānis izvēlējies tieši Zentu, tieši viņas māsu, kaut arī īstenībā viņai būtu vajadzējis priecāties, ka tā iziet ... pie kārtīga cilvēka ...

skatīt visus literatūras rezultātus (36)

Multivide

Nekas netika atrasts