Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Voldemārs Stiebriņš
Enciklopēdijas

Barikāžu aizstāvju atceres diena Bibliotēku un skolu mape
... Stiebriņa,... janv.), 2.lpp. Šļakota Voldemārs. Vecās atraugas tepat starp mums : [par 1991.g. janv. barikāžu laiku : saruna ar uzņēmēju, bij. Balvu raj. izpildkomitejas priekšsēd.] / Voldemārs Šļakota ; mater. sagat. M.Sprudzāne // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.5 (2006, 18.janv.), 12.lpp. Šmits ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (1)

Vārdnīcas

Nekas netika atrasts
Literatūra

Mūžības skartie Čaks Aleksandrs, Liroepika
... Voldemārs ... stiebriem ... Deniņos pukst liela, kaisla žauna, Rokas pašas meklē stiebros ceļu. Zābaks neapturēs skudru gaitu. Apklust baterijas uztraukumā: Strēlnieki jau kust pie vācu stieplēm. Rāviens vēl, un pāri vācu žogiem Lec tie ierakumos karstām šaltīm. Apklusina ... stiebri, zāles, skujas ...

skatīt visus literatūras rezultātus (1)

Multivide

Nekas netika atrasts