Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: burdons
Enciklopēdijas

Burdons Dzejas vārdnīca
fr. ‘bourdon’ - folklorā sens daudzbalsīgās dziedāšanas veids, kas sastopams gk. gadskārtu un ģimenes ieražu dziesmās un saistīts ar pārejas rituāliem (piemēram, apdziedāšanos kāzās). “Priekšstatu par šo daudzbalsības veidu var gūt, atsaucot ...

burdons Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - franču bourdon.1. Dūku stabule, kas rada nepārtrauktu, stieptu, augstumā nemainīgu ...

Dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā Kultūras kanons
... burdons ... burdona ... nemainot skaņas augstumu, tomēr arī tas rada īstā burdona sajūtu. Vokālo burdonu mēdz dziedāt vairāki, tādējādi dziedāšanā var iesaistīties vai visi ieražas norises dalībnieki. Dažādi vilcēju daudzbalsības paveidi - īstais jeb dūdu burdons,... , sillabiskais burdons ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (8)

Vārdnīcas

burdons LV-EN Tulkojumi, Skaidrojumi

Bourdon FR-LV Personvārdi
Burdons

skatīt visus vārdnīcu rezultātus (2)

Literatūra

Nekas netika atrasts
Multivide

Nekas netika atrasts