Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: koncepcija
Enciklopēdijas

koncepcija Svešvārdu vārdnīca
... noteiktā loģiskā secībā un tādējādi atklāj koncepcijas praktiskā īstenojuma galvenos posmus, pamata nostādnes. Koncepcija prognozē attīstību un likumsakarīgi atklāj šīs attīstības norisi. Tā ir tilts no pagātnes caur tagadni uz nākotni, starp jaunu ideju un jaunu teoriju,... , kas ved uz prakses ...

koncepcija Enciklopēdiskā vārdnīca
. 1. Sistematizēti sakopoti uzskati par kādu parādību, procesu. 2. Uz teorētiskām atziņām balstīta ...

koncepcija Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - latīņu conceptio ‘kopums; formulējums’.1. Sistematizēti sakopoti uzskati par kādu parādību, procesu.2. Uz teorētiskām ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (99)

Vārdnīcas

koncepcija LV-LT Tulkojumi, Skaidrojumi, Sinonīmi
ekonomiskās patstāvības koncepcija

koncepcija LV-RU Tulkojumi, Termini, Skaidrojumi, Sinonīmi

koncepcija LT-LV Tulkojumi

skatīt visus vārdnīcu rezultātus (43)

Literatūra

Modernisms Klasiķu literatūras virzieni
... lielā mērā ietekmējusi F. Nīčes pārcilvēka koncepcija un psihoanalītiķa Z. Freida priekšstats par cilvēku kā par bioloģiski būtni, kuras darbību lielā mērā nosaka bērnībā gūtā erotiskā pieredze. Modernismam raksturīgs visatļautības kults, ko visspilgtāk iemieso "pārcilvēks", kurš gatavs noārdīt ...

Epifānijas Ziedonis Imants , Epika
... to, vai Paula Putniņa "Zelta dievietei" ir kāda koncepcija vai nav, viņš jau bija no mums aizgājis. Ilgi pētu, kur viņš nācis atpakaļ. Bet neredz nekādu pēdu, katra krāsa savā vietā, katrs otas mālējiens. Uz rāmja malas arī nekādu pēdu nav. Vēlāk zvanīja viņa sieva: vai neesmu Jāzepu redzējis ...

Jelgava 94 Joņevs Jānis, Epika
... pašam bija ģitāra un plāns radīt grupu. Tikai koncepcija vēl nebija skaidra, un es galīgi nepratu spēlēt to koka gabalu. Tikai vienu  Nirvanas  dziesmu, “Sappy”. Taču, izrādās, Jelgavā bija jau radušās citas grupas. Arvien vairāk runāja par mēģinājumiem un uz stīgām pārgrieztiem pirkstiem. Notika ...

skatīt visus literatūras rezultātus (9)

Multivide

Dzīvojamā blokēka Lomonosova 12 Attēls
... atainojas no Vīnes aizgūtā ekonomisko mājokļu koncepcija. Ēkas fasādi dzīvāku padara izvirzījumi - rizalīti, kuru stūros atrodas balkoni, kā arī tas, ka fasādes apdarē mijas sarkani un gaiši dzelteni ...

5. simfonija. Pirmās daļas galvenā partija. Attēls
... ieteikumam rakstīt tautai saprotamā valodā. Tās koncepcija ar ārēji optimistisko finālu patiesībā slēpj dziļu izmisumu. Psiholoģiskā konflikta smagums izskan ...

8. simfonija, Ievada tēma Attēls
... pausta Astotajā simfonijā si minorā (1956). Tās koncepcija ir traģiska, dzīvības un nāves divkaujā atrisinājums ...

skatīt visus multivides rezultātus (10)