Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: pārnestas nozīmes
Enciklopēdijas

Obscēniji Dzejas vārdnīca
... klausītājus uzbudinošāki) un “ievīstīti” pārnestas nozīmes vārdos, kas savējiem (t.i. tiem, kas piederēja noteiktai kopienai) visiem bija saprotami: Visu nakti sastaigāju Ap melno ezeriņu; Jau uz pašu gaišumiņu Iesalaižu peldēties. LD 35 762 Te nav neviena atklāta o., un tomēr ‘ezers’, ‘peldēšanās ...

metafora Svešvārdu vārdnīca
... nozīmes ... Vārda vai teiciena lietošana pārnestā nozīmē, kur kādu parādību vai priekšmetu uz līdzības pamata nosauc ...

simbols Enciklopēdiskā vārdnīca
... Filozofijā – tas pats, kas zīme. 2. Literatūrā – pārnestā nozīmē lietots tēls, kas nosacīti pārstāv sacerējuma ideju. 3. Matemātikā – nosacīts grafisks apzīmējums. Par simbolu izmanto ciparus, burtus un īpašas ... matemātiskas zīmes ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (18)

Vārdnīcas

nozīme LV-DE Tulkojumi, Termini, Sinonīmi
tam nav nekādas nozīmes
tiešā nozīmē
pārnestā nozīmē
vārda pilnā nozīmē
ar vairākām nozīmēm
...

nozīme LV-LT Tulkojumi, Sinonīmi
tam nav nekādas nozīmes
tam ir liela nozīme
tiešā / pārnestā nozīmē
vārda pilnā nozīmē
nav nozīmes
...

nozīme LV-EN Tulkojumi, Termini, Sinonīmi
nozīmes nokrāsa
lietots pārnestā nozīmē
tam nav nekādas nozīmes

skatīt visus vārdnīcu rezultātus (5)

Literatūra

Zemdegas Ezera Regīna, Epika
... nozīme.... cilvēka tieksme sargāt savu ādu. Tiklab tiešā, kā pārnestā nozīmē... O, tu zem šīm svilinoši ledainajām šaltīm vēl esi spējīgs uz filozofēšanu, pan Voicehovski! Jeb vai tas ir tā saucamais plikais entuziasms?... E-eh, velk dvēseli no miesām tikpat kā sātans ... nozīmes,... pārnestajā ...

Raiņa publicistika Rainis, Epika
... nozīme.... nozīmi ... viņš arī zina tikai divas nozīmes vārdam "sakas": rīki un dakšas, — bet "saka" nozīmē vēl daudz ko citu: linu sauju, tad Haspel, tad kādu Daugavas ieteku, — lai "cien. valodnieks" palūko atkal vārdnīcā, piem., Ulmaņa 245., 246. lpp. — "Fausta"... " tulkotāji varbūt ...

Hamlets Šekspīrs Viljams , Dramaturģija
... nozīmē ... Peļu slazds. Jā, bet kā? Pārnestā nozīmē. Šai lugā notēlota slepkavība, kas notikusi Vīnē. Gonzago ir hercoga vārds, viņa sievu sauc — Baptista. Jūs tūliņ redzēsiet, ka tas ir nelietīgs gabals. Bet kas par to? Jūsu majestāti un visus mūs, kam skaidra sirdsapziņa,... , tas neskar ...

skatīt visus literatūras rezultātus (9)

Multivide

Nekas netika atrasts