Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: seminārs
Enciklopēdijas

seminārs Svešvārdu vārdnīca
... lokam veltīta nozares speciālistu sanāksme, kurā semināra dalībnieki (referenti) zinātniski argumentētā izklāstā iepazīstina ar savu aktuālām problēmām veltītu pētījumu un praktisko risinājumu rezultātiem un atbild uz klausītāju jautājumiem. Neliels intensīvu studiju kurss,... , kurā koncentrētā ...

seminārs Enciklopēdiskā vārdnīca
. 1. Īpašs studiju nodarbības veids – speciālista vadīta mācību nodarbība, kurā tās dalībnieki klausās un apspriež patstāvīgi sagatavotus referātus un ziņojumus pēc ...

seminārs Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - vācu Seminar

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (321)

Vārdnīcas

seminārs LV-LT Tulkojumi, Skaidrojumi, Sinonīmi
garīgais / skolotāju seminārs
seminārs filozofijā

seminārs LV-DE Tulkojumi, Skaidrojumi, Sinonīmi

seminārs LV-EN Tulkojumi, Termini, Skaidrojumi, Sinonīmi

skatīt visus vārdnīcu rezultātus (13)

Literatūra

Nozagtā gliemežnīca Čaklais Māris, Epika
... un jau debitējušu autoru dzejoļu — redakcijā, semināros, periodikas slejās un grāmatās. Rakstā esmu izmantojis arī tikko notikušajā rakstnieku kongresā teikto, tāpat arī vērojumus šā gada jauno autoru seminārā. Kādu laiku bija cerība, ka jauno dzejnieku ienākšana notiks ... seminārs,... semināra ...

Valmieras puikas Rozītis Pāvils, Epika
... semināra ... semināru ... —19. gs. Krievijā garīgā semināra nosaukums. Šeit «bursa» attiecināta uz skolotāju semināru. [ 46 ] Žandarms (franču val. — gendarme ) — cariskās Krievijas politiskās pārvaldes — žandarmērijas (pastāvēja 1827.—1917. g.) — darbinieks. [ 47 ] Simjūda tirgus ...

Saucēja balss Bels Alberts, Epika
... seminārā.... — Kādā seminārā? — Kur atrodas seminārs? — Izglītību ieguvu Valmieras seminārā. — Kas jūsu vecāki, ar ko viņi nodarbojas? — Vecāki miruši, esmu bārenis. — Kas apmaksāja mācības seminārā? — Izglītību ieguvu uz kroņa rēķina. — Kur strādājāt ... pēc semināra ...

skatīt visus literatūras rezultātus (22)

Multivide

Seminārs Attēls
Seminārs

Valmiera. Skolotāju seminārs. Attēls
Valmiera. Skolotāju seminārs.... . Oriģinālais nosaukums ...

Garīgais seminārs Katoļu 16 Attēls
... fon Viganovska projekta celta garīgā semināra ēka. Ēkas fasāde veidota no sarkaniem ...

skatīt visus multivides rezultātus (9)