Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Pilsētu un lauku skati fotografēto un tipogrāfiski iespiesto skatu atklātnes

Rīgas Latviešu Biedrības nams

Rīgas raj., Merķeļa iela 13, Rīga

Rīgas Latviešu Biedrības nams

Rīga (Latvija), 20.gs. 10.gadi

Oriģinālais nosaukums: Rīgas Latweeschu beedribas nams

© Laube, Eižens (1880-1967), Latvijas Nacionālā bibliotēka