Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Ļaudonas ainava

Madonas raj., Ļaudona

Mūsdienu Ļaudonas pagasta teritorija ir zināma jau kopš 12.-13.gadsimta avotiem, kad Aiviekstes kreisais krasts ietilpa Gerdenes pilsnovadā, kuras centrs bija Stāvienas pilskalns. 1274.gadā Rīgas arhibīskaps pie Svētupes ietekas Aiviekstē licis uzcelt pili, kuru pats bieži izmantojis par rezidenci. 1457.gadā Ļaudona ir minēta to piļu sarakstā, kam ir savs pilsnovads un draudze. 1568.gadā Ļaudonas pilsnovadu un pili poļu ieceltais Vidzemes pārvaldnieks Hodkēvičš piešķīra K. J. Bankovam mūža lietošanā. 1575.gadā Ļaudonas pilsnovads nonāca J. Tīzenhauzena un viņa sievas Elizabetes (dz. Plāteres) dēla lietošanā (Livonijas kara laikā krievu karaspēks pili nopostīja, pēc tam muižas īpašnieki bieži mainījās). 1935.gadā pagasta platība bija 12 120 ha. Pēc II pasaules kara 1949.gadā pagastu likvidēja (teritorija tika pieskaitīta vienam vai otram ciemam, pagastu ar savu teritoriju atjaunoja tikai 1990.gadā.

Ļaudona (Latvija)

© Upītis, Valdemārs (1904-1986), Latvijas Nacionālā bibliotēka