Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Apes muiža

Alūksnes raj., Stacijas iela 2, Apes lauku teritorija

Vietējas nozīmes kultūras piemineklis ir celts 20.gadsimta sākumā historisma stilā. Ēkas būvapjomā vērojamas 20.gs.sāk. raksturīgas mansarda jumta izbūves interpretācijas - neregulāri jumta proporciju salikumi, fahtverka izbūve ēkas galos un sīkrūšu jumta logu kontrasts ar plašo fasādes plānojumu 1.stāva līmenī. Bijušajā Apes muižas pilī atrodas doktorāts un Alūksnes pansionāta Apes nodaļa.

Stacijas iela 2, Apes lauku teritorija Alūksnes raj. Ape (Latvija)

© Anerauds, K., Latvijas Nacionālā bibliotēka