Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Mērsrags

Talsu raj., Mērsrags

Mērsrags rakstos pirmo reizi tika minēts 15.gadsimtā kā neliels zvejniekciems, 1495.gadā lēņu grāmatā šīs vietas nosaukums ir Mergera, vēlāk - Mārgrūbe - pēc vācu valodas Mortgrube jeb nāves bedre - pirāti šeit ievilinājuši kuģeniekus un tos pēc tam nogalinājuši. Mērsraga kanāls tika izrakts 1842.gadā, lai pazeminātu ūdens līmeni Engures ezerā un iegūtu papildus zemi laukapstrādei. Tā rezultātā ezera dziļums pazeminājās par 1.5 m, bet ezera Rietumu un Dienvidu krasts atkāpās par 0.5 līdz 0.8 km. Kanāla garums sasniedz 4 km garumu, tā iztekas vietā iekārtoja ostu. Mērsraga pagastu nodibināja 1918.gadā - pirms tam Mērsrags un Upesgrīva piederēja pie Engures Mežsardzības pagasta un laika periodā līdz 1945.gadam tajā iekļāva vēl Upesgrīvas, daļu Kaltenes un Vandzenes pagastiem. 1945.gadā pagasta teritorijā izveidoja Mērsraga ciemu un Ķūļciemu. Pagastu likvidēja 1949.gadā. 1954.gadā Mērsraga ciemam pievienoja Upesgrīvas ciemu, bet daļu Mērsraga ciema (kolhoza 'Plēsums' teritoriju) iekļāva Ķūļciemā. 1961.gadā daļu Mērsraga ciema iekļāva Vandzenes ciemā, 1963.gadā Mērsraga ciemam no Ķūļciema pievienoja kolhoza '1. maijs' teritoriju. Mērsraga pagastu atjaunoja 1990.gadā bijušā Mērsraga ciema teritorijā.

Mērsrags (Talsu rajons, Latvija)

© Bergs, Ž., Latvijas Nacionālā bibliotēka