Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Daugavas klinšu krasts

Daugavas krasti Latvijas teritorijā ir pārsvarā pie dolomītu atsegumiem, kā arī pati upe plūst pa dolomīta gultni. Taču lejpus Daugavpils, kur Daugava plūst pa Austumlatvijas zemieni, tās krasti ir lēzeni un zemi ar platām palienēm, gultne - smilšaina.

Daugava, upe

© Upītis, Valdemārs (1904-1986), Latvijas Nacionālā bibliotēka