Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Ļaudonas baznīca

Madonas raj., Brīvības iela 18, Ļaudona

Ļaudonas baznīca ir celta 1863.gadā, kad Ļaudonā jau kādu laiku pastāvēja pareizticīgo draudze (kopš 1846.gada). Draudzes pirmais priesteris bija bijušais hernhūtiešu draudzes mācītājs un pirmais pareizticībā pārgājušais hernhūtietis Dāvis Balodis. II. pasaules kara laikā baznīca cieta ugunsgrēkā, kurā bojā gāja koka daļas, palika vienīgi mūri. Padomju gados šie mūri ilgstoši stāvēja pamesti, līdz radās doma, ka šeit varētu iemitināt bibliotēku, tad tika nozāģēts krusts un izlauzta altāra velve, kā arī uzlikts jumts. Dievnama atjaunošanas darbi sākās 1989.gada 11.oktobrī, 1991.gada 14.oktobrī no Lazdonas pareizticīgās baznīcas tika atvestas ikonas. Baznīca tika atjaunota pusotra gada laikā. Mūsdienās Ļaudonas baznīca ir unikāla, jo tajā zem viena jumta spēj sadzīvot un viena otru atbalstīt trīs dažādas konfesijas - pareizticīgo, luterāņu un katoļu.

Brīvības iela 18, Ļaudona. Ļaudona (Latvija)

Oriģinālais nosaukums: Laudonas basniza

© Latvijas Nacionālā bibliotēka