Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Ļaudona

Madonas raj., Ļaudona

1457.gadā Ļaudona ir minēta to piļu sarakstā, kurai ir savs novads un draudze. 1568.gadā ļaudonas pilsnovadu un pili poļu ieceltais pārvaldnieks Hodkevičš piešķīra K. J. Bankovam mūža lietošanā, 1575.gadā Ļaudonas pilsnovads nonāca J. Tīzenhauzena, viņa sievas Elizabetes (dzimušas Plāteres) un viņu dēla mūža lietošanā. Livonijas kara laikā krievu karaspēks pili izpostīja, bet pēc tam muižas īpašnieki bieži mainījās. Attēlā redzamais tilts pār Aiviekstes upi ir celts 1910.gadā. Trīslaidumu režģoto kopņu tilts cieta I Pasaules karā, bet to turpināja lietot līdz 1944.gadam, kad to saspridzināja (1947.gadā tiltu atjaunoja jauktā metāla un koka konstrukcijā, to ekspuatēja līdz 1975.gadam, kad blakus uzbūvēja jaunu sptiegsiju tiltu). 1935.gadā Ļaudonas pagasta platība bija 12 120 ha, 1945.gadā pagastā izveidoja Kalnvirsas, Ļaudonas, un Pārupes ciemu, bet 1949.gadā pagasta teritoriju likvidēja (līdz ar citiem pagastiem visā Latvijas teritorijā). 1954.gadā Ļaudonas ciemam pievienoja likvidēto Kalnvirsas un Pārupes ciemu, 1964.gadā - Mētrienas ciema daļu jeb kolhoza 'Ļaudona' teritoriju, 1975.gadā - Sāvienas ciemu, bet 1977.gadā nelielu daļu Ļaudonas ciema teritorijas pievienoja Mārcienas, Pamatu un Praulienas ciemam. Visu administratīvo pārkārtojumu laikā tagadējais Ļaudonas pagasts viss bija iekļauts Stāvienas pagastā, daļa bijušajā Mētrienas pagastā, kā arī ir nedaudz mainījusies robeža ar Mārcienas un Praulienas pagastu. Ļaudonas pagastu atjaunoja 1990.gadā.

Ļaudona (Latvija)

Oriģinālais nosaukums: Liograde

© Latvijas Nacionālā bibliotēka