Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Daugava pie Sēlpils

Jēkabpils raj., Vecsēlpils

Daugava pie Sēlpils. Kreisajā krastā Ordeņa pilsdrupas.

Mūsdienās (pēc Pļaviņu HES uzcelšanas) Sēlpils pilskalns atrodas uz šauras un neapdzīvotas salas Pļaviņu ūdenskrātuves vidū, lejpus Oliņsalas. Fotografēšanas brīdī Sēlpils pilskalns atradās uz sena dolomīta erozijas palikšņa Daugavas kreisā krasta kraujā. Pirms Pļaviņu HES izbūves Sēlpils pilskalnā no 1963. līdz 1965.gadam tika izdarīti izrakumi Elvīras Šnores un Annas Zariņas vadībā. Arheoloģiskajos izrakumos šeit tika iegūtas Latvijā vissenākās liecības par cilvēku - vācu mūra pils un sēļu koka pils slāņos bija iejauktas krama šķilas, kasīkļi un bultu uzgaļi, kas pēc formas attiecināmi uz paleolīta jeb senākā akmens laikmeta beigu posmu (datējami ar apmēram 9.gadu tūkstoti pirms mūsu ēras). Arheoloģiskajos izrakumos vēl tika atsegtas seno sēļu pils slānis (6. līdz 12.gadsimts) ar pavardu, celtņu un nocietinājumu paliekām. Augšējā, mūra pils, slānī (13.–17.gadsimts) atsegts četrstūrveida tornis ar apakšzemes eju, sardzes telpa un priekšpils uzbērums (augstums 12 m). 13.-17.gadsimta kapsētā atsegti 234 apbedījumi. Sēlpils pilskalns no 6. līdz 12.gadsimtam bija Sēlijas politiskais un militārais centrs. Ordeņa mūra pils tika nopostīta Ziemeļu kara laikā 1704.gadā. Mūsdienās Sēlpils sala atkarībā no ūdenskrātuves ūdenslīmeņa atrodas uz līdz 2 m virs ūdens (pilsdrupas ir zem ūdens, klāt var piekļūt ar laivu vai apskatīt no Daugavas krasta), garumā var sasniegt līdz 150 m.

Jēkabpils rajons (Latvija)

© Viburs, K., Latvijas Nacionālā bibliotēka