Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Barklaja de Tolli piemineklis

Rīgas raj., Rīga

Arh. Wandschneider, Wilhelm (1866-1942, tēlnieks)

Rīga (Latvija). 191-

© Latvijas Nacionālā bibliotēka