Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Balvi. Balvu muiža, pamatskola

Balvu raj., Brīvības iela 47, Balvi

Bijusī muižas pils jeb tagadējā Balvu pamatskola ir celta 1790.gadā. Pils ir divas reizes cietusi ugunsgrēkos, tādēļ atjaunojot ievērojami pārbūvēta, vēlāk - piemērota skolas vajadzībām. Kopš 1930.gada muižu apsaimnieko Balvu pamatskola. Ir saglabājusies muižas klēts, bet augļu dārzā izveidots Lāča dārzs.

Brīvības iela 47, Balvi. Balvi (Latvija). 193-

© Latvijas Nacionālā bibliotēka