Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Burtnieku baznīca

Valmieras raj., Burtnieki

Burtnieku evanģēlisku luteriskā baznīca ir būvēta 1683.–1688.gadā, kad tika uzcelts arī tornis ar apzeltītu torņa bumbu un gaili. 1863.gada 15.februārī tornī iespēra zibens, un tas nodega, pārējo baznīcas daļu izdevās glābt. Baznīcas tornis savu izskatu ieguva pēc 1866.gada. Baznīcas torņa augstums ir 50 m, tur atrodas divi zvani. Baznīcas trīsjomu dalījums un dažu līdz mūsdienām saglabājušos arhitektonisko detaļu veidojums pieļauj domu, ka sākotnēji baznīca ir bijusi bazilika. Baznīcas iekšpusē atrodas altāris un kancele ar gleznojumiem, kas datējami ar 1684.gadu.

Burtnieki (Valmieras rajons, Latvija)

Oriģinālais nosaukums: Burtneeku basniza

© Latvijas Nacionālā bibliotēka