Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Latviešu Biedrības nams

Jelgavas raj., Lielā iela 13, Jelgava

Jelgava. Latviešu Biedrības nams

Oriģinālais nosaukums: Jelgawa. Latweeschu Beedribas nams

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'