Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem. Atklāts 1932. g. 22. jūnijā. Mākslinieka K. Jansona darbs. 

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'