Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Anglikāņu baznīca

Rīgas raj., Anglikāņu iela 2a, Rīga

Anglikāņu baznīca

© Latvijas Nacionālā bibliotēka