Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rīga. LPSR Ministru padomes nams

Rīgas raj., Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Rīga. LPSR Ministru padomes nams

© Latvijas Nacionālā bibliotēka