Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Latvijas LPSR. Rīga. LPSR Ministru padomes ēka

Rīgas raj., Brīvības iela, Rīga

Latvijas LPSR. Rīga. LPSR Ministru padomes ēka

© Latvijas Nacionālā bibliotēka