Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Sabile no mācītājmuižas

Talsu raj., Sabile

Sabile no mācītājmuižas

© Latvijas Nacionālā bibliotēka