Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Birža

Rīgas raj., Doma laukums 6, Rīga

Birža ar skatu uz Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Arhibīskapa katedrāli, Rīgā

© Latvijas Nacionālā bibliotēka