Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Dundagas skola

Talsu raj., Pils iela 14, Dundaga

Dundagas skola

© Latvijas Nacionālā bibliotēka