Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Lielā sinagoga.

Jelgava. Lielā sinagoga.

Oriģinālais nosaukums: Mitau - Die Groβe Synagoge

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'