Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Kāds pagalms.

Jelgava. Kāds pagalms.

Oriģinālais nosaukums: Mitau, Ein Hof

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'