Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Muižnieku klubs

Jelgava. Muižnieku klubs

Oriģinālais nosaukums: Mitau - Adelsklub

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'