Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Katoļu iela

Jelgava. Katoļu iela

Oriģinālais nosaukums: MITAU. Katolische Straβe

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'