Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Ielas skats.

Jelgava. Ielas skats.

Oriģinālais nosaukums: Mitau, Straβenbild.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'