Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt

Baltā kāpa

Vidzemes reģions, Kāpu iela

Baltā kāpa ir dabas piemineklis Saulkrastu jūrmalā, ar skatu laukumu un iekārtotu pastaigu taku - Saulrieta taka.

Baltā kāpa atrodas Inčupes labajā krastā pie upes ietekas jūrā, no tās paveras izcili skaists skats uz Rīgas jūras līci.Kāpas apkārtne ir labiekārtota un sakopta, bet tās nogāzes – nostiprinātas. Kāpas virsotnē ierīkots skatu tornis un skatu laukums. No kāpas paveras skaists skats uz jūru, Inčupes grīvu un plašo pludmali. Pie Baltās kāpas uzņemti kadri Rīgas kinostudijas mākslas filmām "Kā gulbji balti padebeši iet" un "Nauris".

Katrīnas liepas atrodas gandrīz līdzās Baltajai kāpai – dižkoki, kas reizē ir arī vēsturiski koki. Resnākā no Katrīnas liepām ir pamatīgi izdegusi no iekšpuses - stumbra vidus praktiski tukšs, sānos pamatīgi caurumi. 2009. gada 2. martā tās apkārtmērs bija 4,4 m, tātad liepa ierindojama Latvijas dižkoku sarakstā.

Saulrieta taka vijas no Baltās kāpas līdz Pēterupei apmēram 3,5 km garumā. Taka iet pa Pēterupes lejteces kraujas augšdaļu starp upi un Rīgas–Tallinas autoceļu. Vairākās vietās no tās paveras skaisti skati uz upes ieleju un jūru. Ejot pa taku var redzēt gan 20 dižpriedes, gan īpatnējas formas kokus: priedes, kuru zari ir vienādā garumā ar stumbru un turpinās paralēli zemei vai augšup, vai izlokās dažādos vijumos. Daudziem kokiem ir dubultas galotnes. Te aug arī bērzs ar pieciem stumbriem un tā saucamās "vilkaču priedes" ar vēja atsegtām saknēm.

Senatnē:
Savu nosaukumu kāpa ieguvusi no baltajiem sacietējušo smilšu slāņiem, kas līdzinās smilšakmenim. Tos kāpā laika ritumā ir sablīvējis un ar ūdens palīdzību sacementējis vējš. 18 m augstā Baltā kāpa veidojusies, uz Baltijas ledus ezera mālainajiem nogulumiem vējam pārpūšot pludmales smiltis. Pirms 200 – 150 gadiem tā bijusi ceļojoša, par ko liecina vairākas kāpā apraktās augsnes kārtas, kā arī kāpas nosaukums. Baltā kāpa daļēji noskalota 1969. gada vētrā, kad izveidojās 4 – 6 m augsta krauja.

Stāsts par Balto kāpu:
Kā vēsta nostāsts, šīs liepas stādījusi Krievijas ķeizariene Katrīna II, uz brīdi atpūšoties Pabažu jūrmalā. Nav gan skaidri pateikts, vai liepas stādījusi pati valdniece, viņas kalpi vai vietējie iedzīvotāji par godu Katrīnai II.

Objektu iesūtīja: Saulkrastu tūrisma informācijas centrs