Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt

Baroni Manteifeļi

Kurzemes reģions, Kazdanga, Jaunatnes gatve 1

Kā jau tika minēts Manteifeļi bija bagāti un ietekmīgi, viņi gadu gaitā attīstīja Kazdangā dīķsaimniecību, izdaiļoja apkārtni, veicināja augļkopību. Atšķirībā no daudziem citiem baltvācu baroniem - Karls Vilhelms fon Manteifelis ļoti aizrāvās ar liberālisma idejām un veica demokrātiskus pārkārtojumus muižā. Barons labprāt atbalstīja māksliniekus, vasarās pilī dzīvoja un viņa viesmīlību baudīja latviešu gleznotāji JānisValters un Vilhelms Purvītis, kā arī lietuviešu gleznotājs Petrs Kalpakas. Mākslinieki Kazdangu uzskatījuši par skaistāku nekā Vidzemes Šveice (Sigulda, Turaida, Krimulda). Pils interjeru kādreiz greznojušas daudzas mākslinieku gleznas un mēbeles tikušas veidotas no sarkankoka. Diemžēl 1905. gada revolūcijas laikā arī Kazdangas pils tika nodedzināta, bojā gāja lielākā daļa iekštelpu apdares un iekārtojuma. Pēkšņais izprovocētais, stihiskais naids iznīcināja simtiem gadu krātās kultūras vērtības. Pils nodedzināšana liberālajam baronam K.V.fon Manteifelim bija ne tik daudz materiāls, cik morāls trieciens, kas pilnībā sadragāja viņa līdzšinējos uzskatus un attieksmi pret kazdandzniekiem un Latviju kopumā.

Objektu iesūtīja: Kazdangas tūrisma informācijas centrs