Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Čaks
Atrasto rezultātu skaits: 135

Skujenieks Knuts Bibliotēku un skolu mape
... — Saturs: "Man dārzā..." ; "ne čaks ne grots ne ziemeļnieks ne grēviņš..." ; "man gribas tā kā rājai dzīvot..." ; "tas ir biznesa pamatā..." ; "vilciens izgāja no punkta A..." ; "strazds īrē manus bēniņus..." ; "saule uznāk ik rītus..." ; "tas jaunais laiks kas šalkās trīs..." ; "lietus raksta manā ...

Negatīvisms Dzejas vārdnīca
... pirmajā pusē dzejā ir A.Čaks, A.Skujiņa, L.Laicens, J.Plaudis, A.Grigulis, P.Ķikuts, A.Kurcijs, P.Vīlips, M.Tanks. N. pamatā rom. dzīves uztvere un atspoguļojums binārajos pretstatos. N. teorētiskās izpausmes gk. L.Laicena (Dzejas principi, 1922) un A.Kurcija (Aktīvā māksla, 1923) darbos. N. iecienītie ...

Pozitīvisms Dzejas vārdnīca
... Veldre, E.Virza, daļēji arī A.Čaks ar poēmu Mūžības skartie . P. ideologi filozofs V.Reiznieks, rakstn. un lit.krit. J.Lapiņš, E.Virza, K.Rabācs, O.Nonācs, A.Kroders, A.Plensners, E.Brastiņš, J.Ķelpe. Mākslin. ziņā p. orientēts uz heroisko, patētisko stilā, ar poēmām, idillēm, teiksmām, teikām ...

Popularitāte Dzejas vārdnīca
... Grīnfelde: “Savā būtībā Čaks bija ļoti saulains un šo saulainumu izstaroja arī uz citiem cilvēkiem. Viņš bija ļoti populārs, populārākais no visu laiku latviešu dzejniekiem. Viņu mīlēja un mīl vēl aizvien.” G.Repše par M.Zālīti: “Tu esi tik populāra, ka varētu domāt - par tevi visiem viss ...

Romance Dzejas vārdnīca
... Poruks, K.Skalbe, Rainis, A.Čaks, B.Saulītis, M.Čaklais, P.Brūveris). Taču ne vienmēr tas saistīts ar mīlas tematiku. Rainis r. žanrā rakstījis sāpju dzeju par 1905.g. revolūcijā sakautajiem un nogalinātajiem (I, 314) vai gara cīņas, nepakļāvības dzejoļus (I, 324; 334). Sastopami komiskas/ironiskas ...

Aleksandrietis Dzejas vārdnīca
... Sudrabkalns, J.Plaudis, A.Čaks: Reiz peļķe, bruģa zieds, kā tverta Dieva elpā, Tu viegli pacelsies un būsi visā telpā.

Brīvā dzeja Dzejas vārdnīca
... un avangarda virz-iem (P.Ērmanis, A.Čaks, Rainis krāj. Uz mājām ), pastāvīgi nostiprinoties, kļūstot par līdzvērtīgu citu metru (s.ton. un ton.) vidū, sākot ar 1960.g. trimdā ( Elles ķēķis ) un ar 1970.g. dzimtenē (O.Vācietis, U.Bērziņš u.c.). Verlibra piemērs: Piepeši saraujas sirds: / vv / vv ...

Personifikācija Dzejas vārdnīca
... zilgās/ saule man skūpstīja lūpas un vaigus” (A.Čaks Pētera tornī); “Mēness varens kavaliers, / Visiem puišiem piemērs./ Tikko vakars ierodas, / Iet pie zvaigznēm ciemā./ Zvaigznēm svārki mugurā, / Brīnišķīgi ...

Baroks Dzejas vārdnīca
... dzeju un prozu (E.Ādamsons, daļēji A.Čaks, E.Virza, Anšlavs Eglītis, V.Cedriņš); b) 1970. - 1980.g. (A.Baumanis, M.Zariņš, U.Bērziņš, J.Peters, J.Kunnoss, M.Melgalvs); c) 1990.g. postmod. ietvaros (N.Ikstena, O.Seiksts, V.Lukaševics). Barokā akcentēta lietu pasaules nozīmība, interese par sadzīvisko ...

Antoloģija Dzejas vārdnīca
... Latvju modernās dzejas antoloģija (1930, sast. A.Čaks un P.Ķikuts). Kā vienotas tematikas a. piemēru var minēt reliģiskās dzejas a. Mūžība (1943, sast. A.Lūsis). A. veidotas arī pēc valodiskā principa, piem., Latgalīšu dzejas antologija (sast. V.Valeinis, 2001).

Ziņģe Dzejas vārdnīca
... pastāv arī vēlāk (E.Ādamsons, A.Čaks, M.Čaklais). Pētniecībā līdz pat 1980.g. attieksme pret z. bija nievājoša. Pateicoties folkl. M.Vīksnas, J.Rozenberga, Z.Sneibes pētīumiem par z., šim jaunlaiku folkloras žanram ir atgriezta tā vieta folkloras kopējā kontekstā. “Pretēji katoļu baznīcai, kas ...

Mīlas lirika Dzejas vārdnīca
... stipro Medeni un gaišo Ādamsonu. Vismaz Aleksandrs Čaks meklējās kaut kur starp viņiem abiem.”

Konste Andra Enciklopēdiskā vārdnīca
... Literatūras nodaļas vadītāja (1988 – 1997), A. Čaka memoriālā dzīvokļa vadītāja (1997 – 2006), Aleksandra Čaka fonda dibinātāja un priekšsēdētāja (1998). Kopš 15.02.2006. SIA Starptautiskās Rakstnieku un ...

Rokpelnis Jānis Bibliotēku un skolu mape
... numurā iekļautajiem aut. dzejn. Aleksandru Čaku (1901-1950), dzejn. Jāni Rokpelni, Vizmu Belševicu un Pēteri Brūveri, rakstn. Noru Ikstenu] / Guntis Berelis ; tulk. Rita Laima Bērziņš // Latvian Literature. — ISSN 1407-9267. — [Nr.]1 (2002, spring/summer), 3.-4.lpp. Briedis Leons.... . Červāras Romā : ...

Blaua Angelika Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Čaka ... Latvijas universitātes korī Dziesmuvara . Ar A. Čaku iepazinusies, kad viņš bija skolotājs Drabešos, un slepus no vecākiem ar velosipēdu braukusi ciemos pie dzejnieka. 1934 precējusies ar A. Čaka draugu ārstu Arvīdu Kļaviņu. 1944 kopā ar ģimeni nokļuva Vācijā. Izceļojusi ...