Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Čaks
Atrasto rezultātu skaits: 135

Imažinisms Dzejas vārdnīca
... neizveidojās, bet iespaids jūtams A.Čaka agrīnajā dzejā. Tēlainība kā pašmēŗkis rod atspoguļojumu arī A.Čaka no krievu i. ietekmētajā dzejas poētikā, tā, piem., dzejolī Jaunkundze ar sunīti 31 dzejoļa rindā 11 salīdzinājumi - jaunkundze glīta un veikla kā mēle, lūpas ... kā apsaiņotas ...

Avangardisms Dzejas vārdnīca
... objektu estētiskā funkcijā (piem., ‘ateja’ A.Čaka poēmā Ateja) vai arī estētisku objektu izmantot neestētiskā funkcijā sk. piemēram, A.Čaka dzejolī Uz jaunā pontonu tilta tradicionālā poētisma ‘mirdzošs dārgakmens’ izmantojumu: “izdzēst kā lukturi/ ar dūres triecienu/... / no kunga gaļīgās ...

Laiks Dzejas vārdnīca
... ledus karameles “Dāmu pirkstiņi”! Pastaigas ar Čaku - pastaigas bariņā rokās saķērušamies pa toreiz vēl auto braucēju neapdraudēto Vidzemes šoseju ar Čaka plānajām burtnīciņām rokās. Es ilgus gadus turējos pie tā, kas bija tik tuvs. Bet man pašam nebija ko zvārguļot!... !” M.Čaklais: ...

Kosmopolītu lieta Dzejas vārdnīca
... sapulce), kā arī publikācijās presē apsūdzēja A.Čaku, J.Grotu, J.Plaudi, teātra kritiķi J.Pabērzu. Visasākā bija vēršanās tieši pret A.Čaka dzeju un viņa teātra recenzijām, kurā oficiālie kritizētāji saskatīja formālisma pazīmes, kas esot kaitīgas un steigā izskaužamas ... (I.Muižnieks ...

Plaģiāts Dzejas vārdnīca
... Viens no tādiem ir nostāsts par to, ka A.Čaka dzejoli Atzīšanās (“Miglā asaro logs, ko tur liegties nav vērts”), kas publ. 1930.g., esot uzrakstījusi viņa kvēla pielūdzēja, toreiz ģimnāziste Anna Lucs. Viņa esot iedevusi šo līdz ar citiem dzejoļiem A.Čakam, kad tas sēdējis ... kafejnīcā. ...

Būmanis Arnolds Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Redzu un dzirdu Aleksandru Čaku , 1970, atmiņu krājumu; A.Čaka Rakstus , 1–5, 1971–76 ar komentāriem un plašu apcerējumu par A. Čaka dzīvi un daiļradi. Atdzejojis S. Jeseņinu[1], A. Bloku[1]. Sarakstījis grāmatu Kārlis Štrāls , 1981. Publicējis ~ 80 recenzijas, apcerējumus.

Brutāne Valija Enciklopēdiskā vārdnīca
... memuāru grāmatu Atmiņu gaismā (1967) – par A.Čaku, A.Skujiņu, J.Sudrabkalnu. Tulkojusi V.Šekspīra, B.Brehta, S.Cveiga, O.Vailda, A ...

Pukitss (Pukits) Marts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Tulkojis R.Blaumaņa, A.Čaka, J.Akuratera, Aspazijas, Raiņa, K.Skalbes darbus. Sarakstījis igauņu ...

Mednis Egils Enciklopēdiskā vārdnīca
... Cilvēki , vides plakātus ar Čaka dzejas motīviem, kā arī piedalījies izglītojošas datorspēles par Latvijas Nacionālo bibliotēku programmēšanā. 2007 uzņemtā animācijas filma Kuģis ir viņa debija animācijas kinorežijā ...

Lindbergs Ivars Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dzejā izkopis verlibra formu, turpinājis A.Čaka un citu pirmskara modernistu tradīciju. Sarakstījis dzejoļu krājumus Starp atnākšanu un aiziešanu (1967), Per ...

Eihvalds Vilnis Enciklopēdiskā vārdnīca
... vēstures kursu, kā arī kursus par E. Ādamsonu , A. Čaku , J. Poruku , Raini, latviešu romantisko dzeju, latviešu liriku un liroepiku. Rakstījis apceres par latviešu dzejniekiem un prozaiķiem. Smalka, analītiski asociatīva dzejnieku daiļrades interpretācija, prasme konkrētā autora darbu iesaistīt ...

Macijevskis Tālivaldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... , 1967), ormanis, strēlnieks, kroga dzērājs (A.Čaka Spēlē, Spēlmani!, 1972).

Zaice Anda Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zelta zirgs , 1976), Meita (A.Čaka Spēlē, Spēlmani!, 1972), Saša (A.Čehova Ivanovs , 1975). No 1968 filmējusies Rīgas kinostudijā ( Cīrulīši , 1980; Īsa pamācība ...

Epatāža Dzejas vārdnīca
... saistīti, piemēram, jampampi (sk.), A.Čaka agrīnās dzejas izaicinošais tonis, Anšlava Eglīša acīs krītošais apģērbs 1930.g., publiski postmodernistu Dzejas dienu lasījumi Centrāltirgus gaļas paviljonā utml. “Man viņš / Anšlavs Eglītis/ arī nemaz nepatika. Viņš bija uzkrītošs. Žakete ar lielām ...

Poētismi Dzejas vārdnīca
... noteiktā kontekstā, padara par p. (piem., ‘ateja’ A.Čaka dzejā). sk. arī U.Bērziņa dzej. krāj. Poētisms baltkrievs (1984). V.Zeps 1995.g. izveidoja sarakstu Vārdi, kurus latviešu valodā biežāk lieto dzejā nekā prozā , atsevišķi izdalot vārdus, kas prozā vispār neparādās, to skaitā ‘banga ...